Dienas centra “Gaismas iela” sociālās aprūpes pakalpojumi turpmāk vēl pieejamāki

No 2019. gada personas, kurām ir noteikta II invaliditātes grupa sakarā ar garīga rakstura traucējumiem, dienas centra “Gaismas iela” sociālās aprūpes pakalpojumi pieejami bez maksas.


Ķekavas novada domes deputāti 22. novembra sēdē atbalstīja priekšlikumu, kas paredz izmaiņas saistošajos noteikumos “Par pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem”, lai no 2019. gada 1. janvāra dienas centra “Gaismas iela” sociālie pakalpojumi, neatkarīgi no personu maksātspējas, būtu pieejami arī Ķekavas novadā deklarētajām personām, kurām ir noteikta II invaliditātes grupa sakarā ar garīga rakstura traucējumiem.


Dienas centrā “Gaismas iela” ir telpas atpūtai, nodarbībām, kā arī datorklase ar interneta pieslēgumu un keramikas darbnīca. Visas telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību funkcionāliem traucējumiem.
 

Dienas centrā pieejamas vingrošanas, keramikas, mūzikas, vizuālās mākslas un cita tipa nodarbības. Nepieciešamības gadījumā klienti var saņemt arī dažādas konsultācijas no speciālistiem.
 

Plašāku informāciju par nodarbību iespējām un nepieciešamajiem dokumentiem, lai iestātos dienas centrā, iespējams uzzināt, zvanot dienas centra vadītājai Silvijai Puisānei pa tālr. 29173695.


Administratīvā pārvalde

17.12.2018.

 

  Drukāt