Sekmīgi norit ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Loreķu laukā

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Loreķu teritorijā, Ķekavā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta” ietvaros norit pēc saskaņotā plāna.  Lai arī septembraī un oktobrī SIA “Ostas Celtnieks” nespēja pilnībā iekļauties kalendārajā darbu izpildes grafikā, šobrīd jau ir paveikts vairāk nekā plānā, un darbi, ja to atļaus laika apstākļi, turpināsies arī janvāra mēnesī.

Decembrī ir pabeigti komunikāciju izbūves darbi Kuršu, Druvas un Vīķu ielās, ierīkotas ūdens un kanalizācijas pieslēgumu vietas pie privātmājām, vairāki īpašnieki nodrošinājuši arī pieslēgumus, kas ir svarīgi projektā noteikto mērķu sasniegšanai. Šeit izbūvēta arī jauna kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā Ķekavā. Ielu segums Kuršu un Druvas ielās šobrīd tiek atjaunots daļēji, pilnīgi ielu segums un labiekārtošanas darbi tiks pabeigti pavasarī.
 

Aicinām Kuršu, Druvas un Vīķu ielu iedzīvotājus saņemt tehniskos noteikumus un veikt pieslēgumu izbūvi. Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību ŪK tīkliem un izdrukāt iesnieguma formu par tehnisko noteikumu saņemšanu iespējams SIA “Ķekavas nami” mājaslapas sadaļā http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/ vai saņemt SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā.
 

Būvdarbi gandrīz pilnībā pabeigti Ziemeļu, Vīķu, Valdiņu, Dadžu un projektējamajā ielā pie Vērdiņu ielas. Komunikācijas ierīkotas Varavīksnes, projektējamajās ielās pie Varavīksnes ielas, Strazdu, Dzegužu, Cielavas, Nāras, Ciniju, Vērdiņu un Zemes ielās. Darbi turpinās Dzeņu, Beināra un Mazjā Senču ielā. Janvārā mēnesī, ja to atļaus laika apstākļi, darbi notiks Vaivarāju, Loreķu, Mazajā Senču ielā un projektējamajās ielās pie Mazās Senču ielas.   Kopā uz decembra sākumu ierīkoti 5,4 km ūdensvada tīkli un 5,1 km kanalizācijas tīkli.
 

Ielu seguma atjaunošana un ielām pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi projekta teritorijā tiks turpināti pavasarī un vasaras sākumā. 
 

Būvdarbus projekta teritorijā plānots pabeigt līdz 2019. gada 1. jūlijam.
 

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, tiks izbūvēti 9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2019. gada vasarā.
 

Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektā paredzēts 1 224 776 eiro apmērā, Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi projekta teritorijā
3 270 944 eiro apmērā.
 

Būvdarbu laikā transporta kustība būs ierobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Lai arī būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām, atsevišķos gadījumos šaurākajās vietās piekļūšana īpašumiem var būt apgrūtināta. Ziemas periodā objektā atradīsies ceļu uzturēšanas tehnika, lai iespējami labāk nodrošinātu iedzīvotājiem piekļūšanu saviem īpašumiem.
 

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu var saņemt pie SIA “Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (tālr. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (tālr. 29126835).

 

SIA “Ķekavas nami”

projektu koordinators Juris Firsts

17.12.2018.

 

  Drukāt