Noslēdzas Igaunijas un Latvijas uzņēmēju apmācību cikls

Šā gada 29. novembrī Siguldas Devonā notika pēdējais un noslēdzošais apmācību seminārs Rīgas plānošanas reģiona īstenotajā Latvijas un Igaunijas radošo un sociālo uzņēmēju 4 semināru apmācību modulī “Būt pārrobežu uzsācējam!” (To be the cross-border strater!”).


 

Apmācību moduļa mērķis bija iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās tika aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji un biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas. Tartu universitātes izstrādātā apmācību programma tika īstenota laika posmā no 2018,gada aprīļa līdz novembrim, pakāpēniski stiprinot uzņēmēju zināšanas un prasmes tādās būtiskās jomās kā dizaina domāšana un pārdošanas stratēģijas; efektīva komandas veidošana, intelektuālais īpašums un produktu un pakalpojumu attīstība; eksports, tīkošana un pārrobežu sadarbības iniciēšana, kā arī investīciju piesaiste, biznesa prezentēšana un pārrunu vešana ar potenciālajiem investoriem. Katrā apmācību sesijā dalībniekiem bija arī iespēja iepazīties ar pieredzes stāstiem, kā arī gan apomācībās, gan starp sesijām dalībniekiem tika nodrošināts mentoru atbalsts pēc nepieciešamības.
 

Apmācību modulis Siguldā noslēdzās ar apmācību cikla laikā iniciēto sadarbības biznesa ideju konkursu. Biznesa ideju konkursa žūrijas locekļi Tīts Elenurms (Tiit Elenurm), Igaunijas Biznesa skolas lektors, investors un start-up mentors, Igaunijas Biznesa enģeļu tīkla ESTBAN loceklis, Andres Roigas (Andres Rõigas), Viljandes Kultūras akadēmijas Kultūras izglītības departmenta vadītājs, Jānis Rancāns, Latvijas Biznesa enģeļu tīkla LATBAN valdes loceklis un Laura Skrodele, „Siguldas Attīstības aģentūra" direktore uzklausīja un izvērtēja biznesa ideju prezentācijas, kā arī uzdeva jautājumus un sniedza profesionālus komentārus un padomus.
 

Projekta pievienotā vērtība ir pārrobežu sadarbības platformas izveide, kas sniedz iespēju tās dalībniekiem ne tikai mācīties un gūt pieredzi vienam no otra, bet arī paplašinās redzējumu par savas uzņēmējdarbības izaugsmes perspektīvām un eksporta tirgiem. Šobrīd praksē platformas lomu pilda projekta Facebook lapa, kurā tiek publicēta ne tikai jomas aktuālākā informācija, bet tā kalpo arī kā biznesa partneru meklēšanas platforma Latvijas un Igaunijas teritorijā.
 

Kopumā apmācību modulī piedalījušies vairāk kā 40 Latvijas un Igaunijas radošie un sociālie uzņēmēji un biznesa ideju autori, kā arī pašvaldību pārstāvji. Sigita Trukšāne, 3 wind knots, Zigi Bags ideju autore, kura piedalījusies ne tikai apmācību modulī, bet arī citās projekta aktivitātēs, atdzīst, ka apmācības devušas iespēju paplašināt redzes loku, iegūt jaunas zināšanas, dalīties pieredzē saistībā ar sociālo un radošo uzņēmējdarbību gan Latvijā, gan Tartu, Igaunijā. Tā bija lieliska iespēja iegūt jaunus biznesa kontaktus un iepazīties ar citiem uzņēmējiem no abām valstīm, kā arī apmācības deva iespēju uzzināt vairāk par Igaunijas tirgu tieši savā nozarē. “Apmācības deva iespēju paplašināt redzes loku, iegūt jaunas zināšanas, dalīties pieredzē saistībā ar sociālo un radošo uzņēmējdarbību gan Latvijā, gan Tartu, Igaunijā. Tā bija lieliska iespēja iegūt jaunus biznesa kontaktus un iepazīties ar citiem uzņēmējiem no abām valstīm. Apmācībās uzzināju vairāk par Igaunijas tirgu tieši manā nozarē.”, uzsver S.Trukšāne.
 

Mākslas telpas MALA (Cēsis) kurators Didzis Staris atdzīst, ka apmācības deva iespēju paplašinināt kontaktu loku un izveidot ciešāku sadarbību ar jau esošajiem Igaunijas partneriem, kā arī nodefinēt turpmākās sadarbības vadlīnijas. “Analizējot Cēsu un Tartu situāciju kultūras vides veidošanā un sabiedrības iesaistē, izdevās identificēt līdzīga veida problēmas un izaicinājumus, ar kuriem nākas saskarties mazajiem uzņēmējiem, un uzsākt kopēja rīcības plāna izstrādi”, saka D.Staris. Mākslas telpas MALA jau vairāk kā piecus gadus nodarbojas ar Cēsu kultūras dzīves dažādošanu, organizējot gan Latvijas, gan ārvalstu mūziķu koncertus, izglītojoši-izklaidējošus pasākumus, dzejas lasījumus un pat bērnu diskotēkas, kā arī piedaloties Cēsu erudīcijas spēles "Cēsu Asie Prāti" veidošanā. Ikdienā apmeklētājiem piedāvājam veģetāru virtuvi no Latvijā audzētiem produktiem, Latvijas dizaina preču veikaliņu, un nelielu lasītavu. “Līdz šim lielākoties kultūras un mūzikas pasākumus esam importējuši uz Cēsīm, kā rezultātā ir izveidojies plašs sadarbības tīkls ar dažādiem māksliniekiem un organizācijām, un gūts ieskats kultūras procesu attīstības tendencēs. Lai paplašinātu esošo kultūras notikumu klāstu, kopā ar Igaunijas kolēģiem esam uzsākuši darbu pie radošo un kultūras industriju tīkla izveides, kas veicinātu mākslinieku un mūziķu pārrobežu sadarbību un atvieglotu kultūras norišu plānošanu gan organizatoriem, gan radošajiem cilvēkiem.”
 

Projekta ietvaros vēl sagaidāmi divi pasākumi – Igaunijas sociālo uzņēmēju vizīte Latvijā, kuras laikā sociālajiem uzņēmējiem būs iespēja gan dalīties pieredzē, gan klātienē apmeklēt ražotnes. Projekts noslēgsies pavasarī ar vērienīgu Igaunijas un Latvijas radošo un sociālo uzņēmumu gadatirgu Latvijā.

Par projektu

Projekts „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (Sociāls un radošs) (Boosting Cross Border Entrepreneurial Activity in Social and Creative Industries Sector (Social&Creative)) tiek īstenots ar Interreg Igaunija ‑ Latvijas programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.
 

Projekta kopējais budžets: EUR 171 555, no kuriem EUR 145 821 ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts.
 

Kontaktinformācija:

Jana Briede, projekta vadītāja

Jana.Briede@rpr.gov.lv

www.rpr.gov.lv

19.12.2018.

 

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

  Drukāt