Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus uzsāk pildīt Jolanta Jansone

Šonedēļ, ar 2. janvāri, Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā darbu uzsākusi Jolanta Jansone, kura līdz šim pildīja pašvaldības Attīstības un būvniecības  pārvaldes vadītājas pienākumus.

 
J. Jansoni izpilddirektora amatā  iecēla Ķekavas novada dome pērn decembrī,  izvērtējot Ķekavas novada pašvaldības izsludinātā iekšējā konkursa uz pašvaldības izpilddirektora amatu rezultātus, kurā viņa ieguva visaugstāko punktu skaitu.
 

Izpilddirektora pienākums ir koordinēt un kontrolēt centrālās administrācijas darbu, un  līdz ar to par tuvākajiem uzdevumiem jaunā izpilddirektore uzskata nozaru pārvalžu saskaņotu darbības nodrošināšanu un speciālistu kompetences paaugstināšanu.


Tāpat J. Jansone vēlas attīstības plānošanā virzīties uz stratēģiskiem risinājumiem – proti, pāriet uz jomu stratēģijām, kas ļautu efektīvāk plānot novada attīstību un investīcijas ilgtermiņā, un kuras varētu izmantot, veidojot vidēja termiņa budžetu.
 

Turpinot pašvaldības budžeta tēmu, jaunā izpilddirektore norāda, ka nepieciešams izveidot izvērtējumu un salīdzināmu pašvaldības iestāžu budžetus ar vienotiem kritērijiem, kas ļautu optimizēt pašvaldības izdevumus un  pāriet uz vidējā termiņa budžeta plānošanu.
 

Viņasprāt, būtiski ir strādāt arī pie ārējo resursu sakārtošanas, proti, pie Eiropas Savienības finansējuma piesaistes Pierīgas metropoles, tostarp, Ķekavas novada, vajadzībām, kā arī  pie izmaiņām normatīvajā regulējumā par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību, kur spēkā esošā  regulējuma ietvaros Ķekavas novada pašvaldība  ir viens no lielākajiem iemaksātājiem šajā fondā, kas būtiski samazina pašvaldībai pieejamos līdzekļus attīstībai. Tāpat kā vienu no veicamajiem uzdevumiem viņa saredz iedzīvotāju deklarēšanās procesa veicināšanu Ķekavas novadā un tādu nekustamā īpašuma likmju veidošanu, kas sekmētu būvniecības procesa sakārtošanu pašvaldības teritorijā.
 

Iepriekš profesionālo darba pieredzi J. Jansone ieguvusi, vairāk kā 20 gadus strādājot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), no tiem gandrīz pusi aizvadot Investīciju departamenta Stratēģijas un budžeta nodaļas vadītāja amatā. Līdz ar to viņa ieguvusi nozīmīgu pieredzi valsts pārvaldes darbā,  praktisko darba pieredzi un zināšanas par Eiropas Savienības fondu projektu plānošanu, publisko iepirkumu jomu, strādājot gan vietēja, gan starptautiska līmeņa projektos. Tāpat iepriekšējās darba vietās uzkrāta nozīmīga pieredze sadarbībā ar pašvaldībām gan projektu realizācijas jomā, gan pilsētu attīstības programmu izskatīšanā un vērtēšanā.


J. Jansone guvusi vairāk kā 10 gadu pieredzi kolektīva un darba grupu vadīšanā, kā arī pieredzi, strādājot dažāda līmeņa starpinstitūciju komisijās kā, piemēram, Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē un VARAM Koordinācijas padomē. Viņa studējusi Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē lietišķo matemātiku, iegūstot maģistra grādu.


Administratīvā pārvalde

04.01.2019.

 

  Drukāt