Paziņojums par publisko apspriešanu siltumtrases būvniecības iecerei Baložu pilsētā

Ķekavas novada dome 2018. gada 13. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 36 „Par siltumtrases būvniecības ieceri Baložos, Ķekavas novadā”. Lēmuma pilnu saturu skatīt šeit.

Siltumtrases būvniecību iecerējusi SIA “Baložu siltums” – projekta “Baložu un Titurgas savienojoša siltumtrases posma izbūve, paaugstinot siltumapgādes sistēmas efektivitāti un veicinot pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem” ietvaros –, paredzot savienot Baložu pilsētas abas katlumājas: Krišjāņa Barona ielā 1 un Rīgas ielā 18A. Šajā nolūkā SIA “Baložu siltums” lūgusi pašvaldību uzsākt publisko apspriešanu, lai noskaidrotu optimālo siltumtrases izvietojumu šī projekta realizēšanai, kā arī teritorijas rezervēšanai Baložu pilsētā.

Publiskā apspriešana tiek organizēta Baložu pilsētā. Publiskās apspriešanas termiņš: 2019. gada 15. janvāris - 11. februāris.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien, 2019. gada 24. janvārī plkst. 18.00 Baložu pilsētas kultūras nama Jaunajā zālē (ieeja – no Smilšu ielas 9 puses). Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baložu siltums” uzdots šajā sanāksmē prezentēt siltumtrases būvniecības ieceri, skaidrojot katra varianta provizoriskās būvniecības izmaksas, kā arī ietekmi uz tarifa 42,55 Eur/MWh saglabāšanu.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai papildus sagatavota aptaujas anketa, kuru publiskās apspriešanas ietvaros var aizpildīt un iesniegt (t.sk. arī atsauksmes un ierosinājumus) Baložu pilsētas pārvaldē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos. Anketa pieejama Baložu pilsētas kultūras namā, kā arī šeit.

Noteikta šāda aptaujas anketas aizpildīšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji:

  • katrs balsstiesīgais respondents aptaujā piedalās tikai ar vienu balsi. Ja respondents iesniedzis divas vai vairāk anketas, jāskaita tā, kura iereģistrēta pašvaldībā pēdējā (skaitot pēc reģistrācijas Nr.);
  • aizpildot anketas 2.punktu, jāatzīmē tikai viens viedoklis: “Atbalstu” vai “Neatbalstu”. Anketas, kurās atzīmēti abi viedokļi, jāuzskata par nederīgām;
  • aizpildot anketas 3.punktu, jāatzīmē tikai viens variants katram siltumtrases posmam;
  • aizpildot anketas 4.punktu, jāatzīmē tikai viens no siltumtrases izvietojuma apakšvariantiem;
  • summējot respondentu balsis, tās jāapkopo tabulā - atbilstoši respondentu norādītajām deklarētajām/juridiskajām adresēm;
  • pieņemot lēmumu par publiskās apspriešanas rezultātiem, kā izšķirošais jāņem vērā Baložu pilsētas iedzīvotāju viedoklis. Ja Baložu pilsētas iedzīvotāju viedokļi atšķiras 10 % robežās, papildus jāņem vērā Ķekavas novada iedzīvotāju viedoklis. Ja Ķekavas novada iedzīvotāju viedokļi atšķiras 10 % robežās, papildus jāņem vērā pārējo respondentu viedoklis.


Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām un viedokļu apkopošanas nākamajā kārtējā Ķekavas novada domes Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā un Ķekavas novada domes sēdē.

 


Papildus informāciju iespējams saņemt:

  • sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Baložu siltums” (tālr. 29166182);
  • Ķekavas novada pašvaldībā, 14.kabinetā, Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā (tālr. 67936031).

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

07.01.2019.

  Drukāt