Daugmalē iedzīvotājus turpmāk pieņems ģimenes ārste Dr. Gunta Āboltiņa

Ķekavas ambulance informē, ka no šī gada 1.janvāra Daugmalē ilggadējās ģimenes ārstes Dr. Iļjenkovas ārsta prakse ir beigusi savu darbību. Lai  nodrošinātu primārās veselības pakalpojuma pieejamību Daugmales iedzīvotājiem, uzņemties ārsta pienākumus un reģistrēt savas ārsta prakses papildus pieņemšanas vietu Daugmalē ir piekritusi Dr. Gunta Āboltiņa.


Lai to izdarītu, tiks veikta konkrētās ģimenes ārsta prakses papildus pieņemšanas vietas sertifikācija Veselības inspekcijā un pēc tās pabeigšanas ģimenes ārsts drīkstēs uzsākt pacientu pieņemšanu Daugmalē.


Ārsta palīga pienākumus Daugmalē turpinās veikt Baiba Barlote, kas bija ārsta palīgs Dr.Iļjenkovai. Pacientiem nepieciešamā informācija pieejama pie ārsta palīga pa tālr.  29224858, vai, zvanot uz Dr. Āboltiņas pamatprakses vietu, pa tālr.  29907579, norādot, ka zvans ir attiecināms par Daugmales papildus prakses vietu.


Ķekavas ambulance vērš uzmanību, ka Daugmales iedzīvotājiem, kuri bija reģistrēti Dr.Iļjenkovas ārsta praksē, ir nepieciešams piereģistrēties pie Dr. Guntas Āboltiņas, aizpildot reģistrācijas anketu, kas pieejama ārsta telpās Daugmalē (pie Baibas Barlotes) un Daugmales pārvaldē.


Atgādinām - lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, Ķekavas novada pašvaldība savlaicīgi, jau 2018. gada laikā veica ārsta telpu rekonstrukciju Daugmalē, lai nodrošinātu to atbilstību šodienas ārstniecības iestāžu telpu prasībām. Pateicoties tam, šobrīd ir iespējams Daugmalē veidot papildus prakses vietu Dr. Guntas Āboltiņas ārsta praksei.


Ķekavas ambulances direktors Juris Jerums

09.01.2019.

  Drukāt