Daugmales pamatskolā plāno pārbūvēt telpas

Pieaugot skolēnu skaitam un stājoties spēkā MK grozījumiem par higiēnas prasībām skolās, Daugmales pamatskolā paredzēta telpu pārbūve, lai nodrošinātu klašu telpu platību atbilstību skolēnu skaitam.


2020. gada 1. septembrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas normatīvi par klašu telpu un mācību kabinetu platību uz vienu izglītojamo”, noteikumi paredz minimālo platību viena izglītojamā vietai ne mazāk kā 2 m2.

 
Daugmales pamatskolas telpas tika projektētas 15-16 skolēnu klasēm, bet atsevišķās klasēs reālais bērnu skaits pārsniedz šo apjomu, arī nākotnes prognozes, pamatojoties uz Daugmales pagastā deklarēto bērnu skaitu, norāda uz turpmāko skolēnu skaitu pieaugumu:

 

 

  • 2012. gadā dzimušie (2019. gada 1. klase)- 18 skolēni,
  • 2013. gadā dzimušie (2020. gada 1. klase)- 15 skolēni,
  • 2014. gadā dzimušie (2021. gada 1. klase)- 27 skolēni,
  • 2015. gadā dzimušie (2022. gada 1. klase)- 15 skolēni,
  • 2016. gadā dzimušie (2023. gada 1. klase)- 22 skolēni,
  • 2017. gadā dzimušie (2024. gada 1. klase)- 21 skolēns.


Ņemot vērā esošo situāciju, nolemts veikt Daugmales pamatskolas telpu pārbūvi, tostarp pieļaujot iespēju aktu zāli sadalīt divās telpās, kurās varētu ierīkot mācību klases. Plānots, ka 1. stāva projektēšanas darbi varētu notikt 2019. gada pirmajā pusē, bet būvniecības darbus varētu īstenot skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos. Attiecīgi 2. stāva projektēšanas darbi plānoti 2019. gada otrajā pusē, bet būvniecība 2020. gada vasarā.
 

Daugmales pamatskolas ēka būvēta 1926. gadā atbilstoši tā laika vajadzībām, iekļaujot gan skolotāju dzīvokļus, gan virtuvi. Pirms 30 gadiem pie Daugmales pamatskolas tika uzbūvēts jauns korpuss, kas sākotnēji projektēts kā sporta komplekss, bet pielāgots skolas vajadzībām. 2006.gadā veikta vecās skolas ēkas renovācija, kuras laikā likvidētas ar malku kurināmās krāsnis, pilnībā pārbūvētas iekštelpas un atjaunota fasāde, saglabājot vēsturisko skolas tēlu.


Laikam ejot mainījušies vairāki būtiski faktori- gan izglītības programma, gan skolēnu skaits un jaunu telpu nepieciešamība, tādēļ Ķekavas novada dome piešķīrusi finansējumu, lai Daugmales pamatskolā varētu īstenot nepieciešamos projektēšanas darbus. Skolas vadība norāda, ka iespēju robežās centīsies visus būvniecības procesus nodrošināt tā, lai netiktu traucēts mācību process.

 

 

Administratīvā pārvalde

15.01.2019.

 

  Drukāt