Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina nominēt pretendentus Jauniešu gada balvai 2018

Sākusies balsošana par Ķekavas novada Jauniešu gada balvas 2018 nominācijām. Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) aicina ikvienu novada iedzīvotāju līdz 15. februārim izvirzīt pretendentus nominācijā “Jaunietis – Ķekavas novada lepnums” un “Komandā ir spēks!”.

 
Leposimies ar mūsu jauniešiem, brāļiem, māsām, dēliem, meitām, krustmeitām, krustdēliem, radiniekiem, draugiem, audzēkņiem, klasesbiedriem, kuri par 2018. gadā paveikto ir pelnījuši saņemt titulu “Jaunietis – Ķekavas novada lepnums”! Ja jūsu redzeslokā ir nonācis šāds jaunietis, esat laipni lūgti aizpildīt un iesniegt pieteikuma anketu. Pieteikuma anketas drukāto versiju iespējams saņemt Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrā vai Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
 

Pirmo reizi Ķekavas novada Jauniešu gada balvas vēsturē, JIC pasniegs balvu arī kolektīvam, kas pierādījis sevi ar 2018. gadā paveikto un visvairāk atbilst Ķekavas novada pašvaldības un JIC vērtībām kopumā. Tāpēc aicinām ikvienu Ķekavas novada iestādes, kolektīva vai organizācijas vadītāju, vai klases audzinātāju izvirzīt savu kolektīvu balvas saņemšanai nominācijā “Komandā ir spēks!”.
 

Kā katru gadu, Ķekavas novada skolu 7.-12. klasēs līdz 15. februārim skolu jauniešiem būs iespēja balsot, aizpildot anketu par nominācijām “Foršākais skolotājs”, “Talantīgākais jaunietis”, “Sportiskākais jaunietis”, “Jauniešiem garšo!”, “Gada notikums” un “Jauniešu deputāts”. Jauniešiem kuri nemācās novada skolās, šo anketu ar vairākumu no nosauktajām nominācijām, ir iespējams aizpildīt tiešsaistē ej.uz/JGB2018_Anketa.
 

Ķekavas novada Jauniešu gada balva 2018 dokumentācija:

 

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs

22.01.2019.

 

  Drukāt