Dome neatbalsta mobilo sakara torņa būvniecību Katlakalnā

Ķekavas novada domes deputāti 17.janvāra domes sēdes laikā neatbalstīja priekšlikumu par mobilo elektronisko sakaru tīkla objekta būvniecību Katlakalnā, Ķekavas novadā.

 


Ķekavas novada dome 2018.gada 8.novembrī publiskajai apspriešanai nodeva priekšlikumu par mobilā sakara torņa būvniecību Katlakalnā. Publiskās apspriešanas termiņš bija 4 nedēļas, kuru laikā iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketas.
 

Priekšlikuma ierosinātāji bija SIA “GP Systems”, kuri norāda, ka iecere par jauna mobilā sakara torņa būvniecību radusies, pamatojoties uz saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām par mobilo sakaru pakalpojumu kvalitāti. Tomēr pēc Ķekavas novada pašvaldības veiktās iedzīvotāju aptaujas secināts, ka no 190 derīgajām respondentu atbildēm 187 personas jeb 98% neatbalsta radio balsta uzstādīšanu nekustamajā īpašumā “ Katlakalna kapi”, Katlakalnā.
 

Ieklausoties iedzīvotāju viedoklī, dome nav lēmusi par labu šī projekta īstenošanai.

 

Administratīvā pārvalde

01.02.2019.

 

  Drukāt