Biedrība “Piedzīvojumu parks” īstenojusi projektu “Inventāra iegāde sporta pasākumu un sacensību organizēšanai”

Biedrība “Piedzīvojumu parks” ir saņēmusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu, lai īstenotu projektu „Inventāra iegāde sporta pasākumu un sacensību organizēšanai”. Iegādāto inventāru plānots izmantot sporta pasākumu un sacensību organizēšanai sadarbībā ar Ķekavas novada skolām un Ķekava novada pašvaldības sporta aģentūru.


Projekta īstenošanai tika piešķirts publiskais finansējums 1886,70 EUR apmērā un tā ietvaros tika iegādāts inventārs, kas nepieciešams dažādu āra sporta pasākumu un orientēšanās sacensību organizēšanai – divas āra teltis/nojumes, rezultātu izdruku printeris, kā arī portatīvais dators orientēšanās sacensību vadībai un laika uzskaites sistēmas Sportident nodrošināšanai.
 

Iegādāto inventāru biedrība plāno izmantot dažādu sporta pasākumu un sacensību organizēšanai, orientēšanās sporta popularizēšanai sadarbībā ar Ķekavas novada skolām un Ķekava novada pašvaldības sporta aģentūru. Tuvākais plānotais pasākums, kurā tiks izmantots iegādātais inventārs notiks jau š.g. 24. februārī, kad norisināsies Ģimeņu ziemas piedzīvojumu orientēšanās Titurgā. Sīkāku informāciju par pasākumu meklējiet mājaslapā sports.kekava.lv

Biedrība “Piedzīvojumu parks”

01.02.2019.

  Drukāt