Pašvaldība apzina privātmājas, kurām nav noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi

2019. gada janvārī Ķekavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes speciālisti uzsākuši apzināt tās mājsaimniecības, kuru īpašnieki joprojām nav noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Teritoriju apsekošana nepieciešama, lai novērstu nelegālu atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās.


Kā norāda Īpašumu pārvaldes speciālisti, šobrīd ir apsekotas mājsaimniecības Baložu pilsētā, konstatēts, ka apmēram 22% no privātmāju īpašniekiem nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar uzņēmumu SIA “Clean R”, kas ir konkursa rezultātā izvēlēts komersants atkritumu apsaimniekošanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
 

Saskaņā ar Ķekavas novada saistošajiem noteikumiem Nr.13/2011, nekustamā īpašuma īpašniekiem ir pienākums slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar to atkritumu apsaimniekotāju, kas noslēdzis līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā teritorijā.
 

Mājsaimniecībām, kuras nav noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumus, tiek nosūtītas atgādinājuma vēstules ar aicinājumu līgumu noslēgt 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas dienas. Tām mājsaimniecībām, kuras tiek apdzīvotas sezonāli, piemēram, tikai vasaras periodā, ir iespēja noslēgt līgumu ar SIA “Clean R” par atkritumu apsaimniekošanu konkrētā periodā.
 

Privātīpašnieki, kuri nereaģēs uz Ķekavas novada pašvaldības aicinājumu noslēgt līgumus, tiks piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
 

Ķekavas novada pašvaldība mājsaimniecību apzināšanu uzsākusi, lai novērstu nelegālu atkritumu izmešanas vietu veidošanos mežos un citās tam neparedzētās vietās, kā arī individuālo dzīvojamo māju īpašnieku radīto atkritumu izmešanu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem paredzētajos atkritumu konteineros.
 

Kā aktuālu problēmu Īpašuma pārvaldes speciālisti norāda arī negodprātīgo privātmāju īpašnieku rīcību, atstājot savus sadzīves atkritumus pie pašvaldību kapsētu atkritumu konteineriem. Pašvaldības speciālisti atgādina, ka pie kapsētām esošie konteineri paredzēti tikai tiem atkritumiem, kas radušies pēc kapu sakopšanas darbiem.
 

Jau iepriekš ziņots, ka cīņā ar negodīgiem atkritumu radītājiem Baložu pilsētā turpmāk atkritumu savākšanas punkti būs pieejami tikai ar kodu atslēgām. Līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Clean R” iespējams noslēgt gan klātienē, gan interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā “e-pakalpojumi”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Plašāka informācija un biežāk uzdotie jautājumi pieejami Ķekavas novada mājas lapas sadaļā “Atkritumu apsaimniekošana”.

 

Administratīvā pārvalde

05.02.2019.

 

  Drukāt