Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrā uzsāk darboties Jauno Līderu klubs

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs uzsāk Jauno Līderu kluba aktivitāšu organizēšanu jauniešiem. Jauno Līderu klubs (turpmāk - JLK) ir ikmēneša aktivitāte, radīta ar mērķi veidot atbalsta platformu novada aktīvajiem jauniešiem un iesaistīt viņus savas un vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā novadā, kā arī veicināt Ķekavas novada jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu caur neformālo mācīšanos un kompetenču attīstību.


JLK ietvaros vismaz reizi mēnesī tiks organizētas tikšanās un citas aktivitātes ar daudzveidīgu saturu (iedvesmas viessarunas, debašu skola, apmācības, neformālās izglītības aktivitātes, diskusijas, darbnīcas, brīvprātīgais darbs individuālu iniciatīvu gadījumā u.c.), kas palīdzēs jauniešiem attīstīties un būt aktīviem ar pēc iespējas lielāku kvalitāti. Caur šo plānots jauniešus arī iesaistīt novada norisēs, ļaut viņiem izprast to, kā notiek lēmumu pieņemšanas procesi pašvaldībā, kā arī stiprināt valstiskās piederības sajūtu.


Klubā var piedalīties jebkurš jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas dzīvo vai mācās Ķekavas novadā un ir motivēts sevi attīstīt. Līdz 25. februārim ir iespējams pieteikties dalībai JLK, aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/jaunielideri, savukārt JLK nolikums ar detalizētāku informāciju apskatāms https://ej.uz/nolikumsjlk.


Pirmā tikšanās jau 27. februārī, trešdienā, plkst. 17.00. Norises vieta: JIC telpas, Skolas ielā 2.

 

Jaunatnes iniciatīvu centrs

20.02.2019.

  Drukāt