Pavasaris- teritoriju sakopšanas laiks

Iestājoties pavasarim teritoriju īpašniekiem aktuāls kļūst īpašumu sakopšanas jautājums- zālienu nopļaušana, apstādījumu apgriešana, atkritumu un gružu savākšana. Aicinām iedzīvotājus rūpēties par saviem īpašumiem, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi- atgādinām, ka kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību un veselību.

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, nekustamo īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.

Jau ikgadēji aktuāls ir jautājums- ko iesākt ar bioloģiskajiem atkritumiem. Ķekavas novada Īpašuma pārvaldes speciālisti norāda uz iespējamajiem rīcības variantiem:

 

  • Ierīkot kompostēšanas vietu savas privātmājas vai mazdārziņa teritorijā;
  • Atbilstoši ierīkotā ugunskura vietā sava īpašuma teritorijā pieļaujams sadedzināt zarus un malku, stingri ievērojot nosacījumu, ka ugunskura vieta tiek uzraudzīta un nerada apdraudējumu apkārtējai videi un cilvēku drošībai, labsajūtai, veselībai, dzīvībai un mantai. Dedzināt atkritumus, tostarp lapas un sagrābto zāli, nav pieļaujams;
  • Nopļautai zālei, koku lapām, nelieliem zariem, augļu un dārzeņu pārpalikumiem, slapjam papīram no SIA “Clean R” pašvaldība aicina iegādāties priekšapmaksas  120 l tilpuma maisus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Ķekavā tie ir nopērkami tirdzniecības centra “Dālderi” būvmateriālu veikalā (1.32 eiro/ gab). Par maisu iegādi papildus informācija zvanot uz “Clean R” klientu apkalpošanas centru 67111001, vai rakstot uz kc@cleanr.lv );
  • Bioloģiskos atkritumus var nogādāt Jaunmārupes šķirošanas laukumā pie Jūrmalas apvedceļa (līdz 1 m3 no personas bez maksas).


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 2019.gadā steidzies dzēst jau 42 kūlas ugunsgrēkus, tādēļ atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku dzīvību un īpašumu, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai!

VUGD pieredze liecina, ka ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas apkopt savas nesakoptās teritorijas – daļa aizdedzina neapkoptās platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina bērni vai pusaudži, spēlējoties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi izmestiem izsmēķiem.

Reģionālā pašvaldības policija atgādina- par kūlas dedzināšanu tiek piemērots naudas sods no 280 līdz 700 eiro, tāpat personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku. Par šīs prasības pārkāpšanu VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400 eiro.

Lūdzam iedzīvotājus būt atbildīgiem gan attiecībā uz teritorijas sakopšanu, gan rūpīgi sekot līdzi iespējamā apdraudējuma iespējai, ja tiek dedzināts ugunskurs savā vai kaimiņu teritorijā. Tāpat aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par Lielo talku, kas šogad norisināsies 27.aprīlī un Ķekavas novada pašvaldības aktualitātēm, lai uzzinātu par ikgadējām “Eko dienām” novadā, kuru ietvaros būs iespējams bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektropreces.


Administratīvā pārvalde
12.03.2019.

  Drukāt