Pašvaldība aicina pieteikties vasaras nometņu projekta konkursā

Ķekavas novada pašvaldība izsludina vasaras nometņu projektu konkursu. No 15.marta līdz  1. aprīlim pieteikumus aicinātas iesniegt izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas un pašvaldības institūcijas.

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa mērķi ir noteikt Ķekavas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem piemērotākos un atbilstošākos vasaras nometņu projektu pieteikumus, veicināt un atbalstīt izglītības iestāžu, pašvaldības institūciju, sabiedrisko organizāciju un citu juridisku personu iniciatīvu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu izstrādē un realizācijā vasaras periodā.

Pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm  var Ķekavas novada pašvaldības institūcijas, izglītības iestādes, sabiedriskās organizācijas, juridiskās personas.
Pagājušajā vasarā Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansēja 20 nometņu organizēšanu. Bērni un jaunieši nometni varēja izvēlēties ne tikai pēc interesējošās tematikas - angļu valodas apguve, radošo prasmju pilnveidošana, sports un aktīvā atpūta, bet arī pēc tās norises vietas.

Nometņu organizatori nodrošināja gan praktiskās darbnīcas, sacensības, konkursus, gan pārgājienus un orientēšanās pamatiemaņu apguvi.


Nometņu projektu konkursa nolikums.

Pieteikuma veidlapa.

  

Administratīvā pārvalde
12.03.2019.

  Drukāt