Speciālistu pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem

Biedrība “BALTIC NUTRITION and HEALTH FEDERATION” aicina pieteikties vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu dažādu speciālistu pakalpojumus funkcionālo spēju uzlabošanai.


Projekta mērķis ir palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī sniegt sociālos pakalpojumus šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.


Projekta īstenošanas laiks – no 2019. gada marta līdz 2020. gada februārim.


Pakalpojumu sniegšanas vieta - Gaismas iela 19, k.8, Ķekava, Ķekavas novads


Sociālie pakalpojumi ietver:

 • fizioterapiju,
 • masāžu,
 • psihologa pakalpojumus,
 • uztura terapiju,
 • ergoterapiju,
 • logopēda pakalpojumus,
 • sociālā darba speciālista pakalpojumus.

   

Projekta īstenošanas laikā:

 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt līdz 40 pakalpojumu sniegšanas reizes,
 • bērna likumiskais pārstāvis var saņemt līdz 20 pakalpojumu sniegšanas reizes,
 • iespēja saņemt transporta pakalpojumus nokļūšanai līdz pakalpojumu sniegšanas vietai (ierobežots pakalpojuma skaits).

 

Kā pieteikties pakalpojumu saņemšanai?

 • Piesakoties Ķekavas novada Sociālajā dienestā:

tālr. 67935814, e-pasts socdienests@kekava.lv,

 • piesakoties biedrībā “BALTIC NUTRITION AND HEALTH FEDERATION”:

tālr. 29214183 vai 28728338, e-pasts balticnutrition@gmail.com.

 

Projekta Nr.9.2.2.3/18/A/002 “Multidisciplināru sociālo pakalpojumu pieejamība Carnikavas un Ķekavas novadā”.Biedrība “BALTIC NUTRITION and HEALTH FEDERATION” 

14.03.2019.  Drukāt