Satversmes tiesas lēmuma dēļ vairākas pašvaldības uz laiku ieviesušas būtiskus ierobežojumus kapavietu ierādīšanas kārtībā

Pēc Satversmes tiesas (ST) lēmuma aizliegt pašvaldībām noteikt maksu par kapavietu ierādīšanu, kad aizsaulē aizgājis tuvinieks, vairākās pašvaldības, tostarp Ķekavas novadā, šobrīd noteikti ierobežojumi. No 2019.gada 6.marta pašvaldības vairs nedrīkst iekasēt maksu par kapa vietas ierādīšanu, tuvākajā laikā grozījumi tiks veikti arī  Ķekavas novada saistošajos noteikumos.

ST secinājums, ka kapa vietu ierādīšana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome tiesīga noteikt samaksu, kopumā skāris aptuveni 80 pašvaldības.

Līdz ar maksas atcelšanu Ķekavas kapos kādu laiku zemes klēpī varēs guldīt tikai deklarētos iedzīvotājus un nevarēs apglabāt novadā nedeklarētas personas. Iepriekš šādos gadījumos bija noteikta maksa 408 eiro līdz 816 eiro. Šo iespēju izmantoja daudzi, piemēram, lai dzimtenē guldītu iepriekš ārzemēs dzīvojošu radinieku. Atceļot maksu par kapavietas ierādīšanu, pašvaldības budžetā turpmāk ik gadu netiks iekasēti ap 26 tūkstošiem eiro.

Stājoties spēkā ST lēmums, pašvaldībām ir radušies vairāki neskaidri jautājumi, tostarp pariespēju rezervēt vairākas kapa vietas.  Tiesībsargs ir pārliecināts, ka ST lēmums liegt piemērot maksu par kapa vietu ierādīšanu attiecas arī uz vairāku kapa vietu rezervēšanu, jo tiesa secināja, ka maksas noteikšana par kapavietas piešķiršanu kā tādu ir prettiesiska.

Vides un reģionālās attīstības ministrija tuvākajā laikā plāno sasaukt darba grupas sēdi, kur aktuālie jautājumi vēl tiks papildus pārrunāti, skatoties caur ST lēmuma prizmu. Plašāka informācija un LNT TOP 10 ziņu sižets par šo jautājumu apskatāms šeit: https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/satversmes-tiesas-lemuma-del-vairakas-pasvaldibas-uz-laiku-ieviesusas-butiskus-ierobezojumus-kapa-vietu-ieradisanas-kartiba/


Ziņa sagatavota pēc LNT raidījuma TOP 10 ziņu sižeta
18.03.2019.

 

  Drukāt