Sākas gatavošanās sezonas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai

Tuvojoties pavasara un vasaras sezonai, vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" aicina tos iedzīvotājus, kuri Ķekavas novadā dzīvo sezonāli, atcerēties par savu pienākumu pareizi un likumīgi apsaimniekot sadzīves atkritumus. Proti, iegādājoties sezonālos atkritumu priekšapmaksas maisus vai informējot uzņēmumu par pakalpojuma sniegšanas sākuma datumu.


Nākamās nedēļas laikā visi tie klienti, kas noslēguši sezonālās apkalpošanas līgumu ar "Clean R", saņems informatīvu īsziņu par sezonas tuvošanos un nepieciešamo rīcību. Klientus, kuri ir noslēguši līgumu par konteineru apkalpošanu, ja sezonas līguma izvešanas nosacījumi nav mainījušies, aicinām pārliecināties par sezonas līguma uzsākšanas dienu un informēt e-pastā vai telefoniski "Clean R" par vēlamo sezonas sākšanas datumu. Visas sezonas laikā klientiem ir iespēja mainīt atkritumu izvešanas biežumu un pieteikt papildu atkritumu izvešanas.


Klienti, kuri novados nav noslēguši līgumu, tiek aicināti to izdarīt. Vides pakalpojumu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Clean R" aicina to novadu, pilsētu un pagastu iedzīvotājus, kuros sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošina "Clean R" un kuri šajās vietās uzturas pavasara un vasaras sezonā, savlaicīgi pieteikt sezonālo sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu. Lai nodrošinātu savlaicīgu pakalpojuma uzsākšanu un precizētu Jums vēlamo sezonas sākuma datumu, beigu datumu, kā arī izvešanas biežumu, aicinām sazināties ar "Clean R".


"Clean R" atgādina, ka atbilstoši novadu un pilsētu saistošajiem noteikumiem visiem novada iedzīvotājiem ir jāiesaistās atkritumu izvešanas procesā, kas paredz, ka katram atkritumu radītājam (ēkas apsaimniekotājam) jābūt noslēgtam pakalpojuma līgumam. Vasarnīcu, vasaras māju vai citu sezonālas uzturēšanās ēku īpašniekiem tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumu. Atkritumi tiek izvesti tajā laikā, kad īpašnieki uzturas īpašumā. Grafiks par atkritumu izvešanu tiek saskaņots individuāli ar īpašnieku vai apsaimniekotāju.


Papildinformācija pilsētu un novadu sezonālajiem iedzīvotājiem:

  • Noslēgt līgumu, kā arī sazināties ar "Clean R" var pašapkalpošanās portālā "E-pakalpojumi" www.cleanr.lv, rakstot e-pastu uz kc@cleanr.lv vai zvanot 67111001, vai klātienē Rīgā, Vietalvas ielā 5, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
  • Ja sezonas sākumu un ilgumu vēl nezināt, lūdzam atcerēties, ka sadzīves atkritumu apkalpošana tiks uzsākta tikai pēc tam, kad saņemsim no Jums informāciju.
  • Ja sezonas laikā saprotat, ka nepieciešamas izmaiņas izvešanas grafikā vai sezonas ilgumā, lūdzu, sazinieties ar mums un piesakiet izmaiņas. 
  • Gadījumos, ja sezonas pakalpojuma līgumā nav atzīmēts, ka “Clean R” atkritumu izvešanas dienā drīkst paņemt pie atkritumu tvertnes novietotos atkritumus, lūgums vismaz dienu iepriekš par papildu apjomu informēt “Clean R” klientu centru, lai atkritumi tiktu paņemti.
     

Pateicamies iedzīvotājiem par sadarbību! 

 

Clean R komanda 
18.03.2019.

 

  Drukāt