Turpinās sakopšanas darbus Baložos, Dzelzs ielā 32, apjomīgākais darbs – izvest gadiem krājušos sadzīves un būvniecības atkritumus

No 25.marta Ķekavas novada pašvaldības uzņēmums – SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” turpinās teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbus Baložos, Dzelzs ielā 32.

Atbilstoši Īpašumu pārvaldes vides aizsardzības speciālista uzdevumam, nākamnedēļ tiks izvesti celmi un nogādāti izžāvēšanai netālus esošajā pašvaldības īpašumā Rīgas ielā 36, kā arī tiks turpināts darbs pie krūmu izciršanas pēc iepriekšējās sakopšanas pārpalikušajā joslā, kas nav mežs.

Taču apjomīgākais darbs būs minētās teritorijas atbrīvošana no sadzīves un būvniecības atkritumiem, kas tur jau krājušies daudzus gadus.

Tāpat Ķekavas novada pašvaldība ir pasūtījusi sertificētam uzņēmumam veikt koku uzmērīšanu pa sortimentiem. To saņemot, pašvaldība vērtēs tālākos rīcības soļus koku izmantošanai, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Atgādinām - ņemot vērā, ka pašvaldība ir apzinājusi tai piederošos nesakoptos īpašumus, tā pakāpeniski pieejamā finansējuma ietvaros un prioritārā secībā veic savu teritoriju sakopšanu. Arī šī degradētā, ar krūmiem un kokiem aizaugusī  teritorija Baložos, Dzelzs ielā 32, kuru negodprātīgie iedzīvotāji bija iecienījuši arī kā sadzīves atkritumu izmešanas vietu,  jau ilgstoši nav tikusi kopta. 

Un tāpēc šogad, marta sākumā, pašvaldības uzdevumā tās kapitālsabiedrība  “Ķekavas sadzīves servisa centrs” veic minētās pašvaldības  teritorijas sakopšanu – no krūmiem un kokiem tika attīrīta ceļa nomales, grāvis un grāvja nogāzes. Veiktie sakopšanas darbi ir notikuši tikai daļā no pašvaldības īpašuma Dzelzs ielā 32, kas atbilstoši teritorijas plānojumam nav mežs,  bet gan ir plānotā jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorija.

Ņemot vērā Ķekavas novada domes lēmumu 2017. gadā, šajā pašvaldības īpašumā (Dzelzs ielā 32) plānots nākotnē izveidot  tehniskās jaunrades parku. Šajā virzienā strādājot, dome šobrīd  ir piesaistījusi jau pirmo uzņēmumu - SIA "SPH Engineering", kas vēlas izmantot šo pašvaldības teritoriju dronu izmēģinājumiem. Šajā teritorijā novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja  nodarboties ar lidmodelisma, drona un bezpiltota lidaparātu izklaides iespējām un izmēģinājumiem. Pašvaldība aicina atsaukties arī citus uzņēmumus, kuriem ir interese darboties Ķekavas novadā un aktuāla vajadzība pēc drošas vietas dronu  izmēģinājumiem.

 


Administratīvā pārvalde
22.03.2019.

 

  Drukāt