Daugmales pamatskola saņem akreditāciju līdz 2025.gadam

Martā saņemts apstiprinājums, ka Daugmales pamatskola un tajā īstenotā pamatizglītības programma ir akreditēta uz kārtējo sešu gadu termiņu, t.i., līdz 2025.gada marta mēnesim.


2019.gadā Daugmales pamatskolai bija pienācis kārtējās akreditācijas termiņš, tādēļ februāra otrajā pusē skolā viesojās akreditācijas ekspertu komisija. Eksperti jau iepriekš bija iepazinušies ar skolas pašvērtējumu, iekšējiem dokumentiem, publiskajā vidē un specifiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju, bija  veikuši skolotāju, vecāku un skolēnu aptauju. Klātienes darba posmā komisijas uzmanība tika veltīta mācību stundu vērošanai, sarunām ar visu, skolas dzīvē iesaistīto, pušu pārstāvjiem. 

Daugmales pamatskolas direktors Andris Ceļmalnieks ir gandarīts, ka akreditācijas ekspertu komisija gan ieraudzīja un novērtēja skolas kolektīva ieguldīto darbu un sasniegumus, gan lietišķi un profesionāli norādīja uz procesiem, kas varētu būt savādāki. Ekspertu komisijas ziņojumā minētās rekomendācijas tiks iekļautas skolas attīstības un kārtējos darba plānos. Ar pilnu ekspertu komisijas ziņojuma tekstu var iepazīties skolas tīmekļa vietnē www.daugmalespamatskola.lv


Daugmales pamatskolā, kurā tiek īstenota pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programma ir pietiekams skolotāju skaits, turklāt skola papildus piedāvā arī daudzveidīgu interešu izglītības programmu un pagarināto dienas grupu līdz pat 19.00. Skolai ir ilggadēja un lietišķa sadarbība ar Latvijas Mazpulku organizāciju, Ķekavas novada sporta skolu, kā arī citu novadu izglītības iestādēm. Skola aktīvi darbojas starptautiskajos projektos, Ekoskolu programmā un mērķtiecīgi gatavojas jaunā pamatizglītības standarta īstenošanai.


Daugmales pamatskola ir vieta, kurā zinātkārs bērns kļūst par ieinteresētu jaunieti, kurš spēj sekmīgi turpināt izglītību sevis izvēlētajā mācību iestādē. Tā ir skola, kuru izvēlēties!

Daugmales pamatskolas direktors Andris Ceļmalnieks

25.03.2019.

  Drukāt