Ķekavas novadā palielina finansējumu auklēm

Turpinot atbalstīt ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā, Ķekavas novada dome 28.  martā nolēma ar šī gada 1. maiju palielināt pašvaldības līdzfinansējumu auklēm līdz 170 eiro mēnesī  par vienu bērnu, līdzšinējo 156 eiro vietā.  Līdz ar to šogad aukļu pakalpojumam pašvaldība  no budžeta atvēlējusi vairāk kā 650 000 eiro.

 “Ķekavas novads var lepoties un būt gandarīts ar pozitīviem dzimstības rādītājiem un lielo bērnu skaitu, taču tas vienlaicīgi ir arī mūsu novada izaicinājums – kā esošās ierobežotās izglītības infrastruktūras dēļ visiem bērniem nodrošināt izglītības pakalpojumus tepat Ķekavas novadā, un to visu salāgojot ar pašvaldības budžeta iespējām. Taču, neskatoties uz šodienas domes lēmumu, pašvaldība arī turpmāk meklēs finansiālās iespējas, kā pakāpeniski paaugstināt aukļu pakalpojuma kompensācijas apmēru,” atzīst Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.


Šobrīd Ķekavas novada pašvaldības “aukļu dienestā” ir reģistrējušās vairāk kā 100 aukles, kuras kopumā gadā pieskata vidēji 320 bērniņus.


Ķekavas novada pašvaldība ir pirmā, kas uzsāka īstenot pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus, un ar savu veiksmīgo pieredzi iepazīstinājusi gan citas pašvaldības Latvijā, gan ārvalstīs.  Pierīgā aukļu pakalpojumus ieviesušas kopumā 7 pašvaldības, un, salīdzinot aukļu kompensāciju apmēru, Ķekavas novads ar Salaspili dala trešo vietu, aiz sevis atstājot Ikšķili, Siguldu un Carnikavas novadu. 


“Aukļu dienesta” darbības nodrošināšana ir tikai viena no vairākām iespējām, kā pašvaldība atbalsta tās ģimenes, kurās aug  bērni pirmsskolas vecumā un kuri vietu trūkumu dēļ netiek pašvaldības bērnudārzos.


Papildus šim risinājumam Ķekavas novada pašvaldība apmaksā vietas privātajos bērnudārzos  gandrīz 300 bērniem, kā arī, pamatojoties uz diviem noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem starp pašvaldību un privātajiem bērnudārziem – vēl gandrīz 110 bērniem. Līdz ar šiem novada bērniņiem tiek nodrošināta licencēta pirmsskolas izglītības programmas apguve. Kopumā šim atbalstam pašvaldība šogad plāno izlietot  aptuveni 2 miljonus eiro.


Jāatzīmē, ka šī brīža iespējamās kompensācijas apmēra noteikšana auklēm ir jāskata kontekstā ar visu to plašo finansiālo atbalstu, ko pašvaldība šobrīd sniedz ģimenēm ar bērniem pirmsskolas, vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības saņemšanai novadā, ik gadu gandrīz 50% no pašvaldības budžeta “aiziet” izglītības jomai. 


Tā, piemēram, no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek pilnībā uzturētas visas izglītības iestādes, kā arī tiek atbalstītas profesionālās izglītības iestādes -  pilnībā no pašvaldības budžeta tiek segti atalgojumi Ķekavas Mūzikas un Mākslas skolas administrācijai un daļa pedagogiem, kā arī pašvaldība finansē apmēram 50 bērnu apmācības katrā šajā profesionālās ievirzes skolā.


Pašvaldība apmaksā pagarinātās dienas grupas visās izglītības iestādēs,  atbalsta personālu (logopēdu, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu, psihologu)un lielākajai novada skolai - Ķekavas vidusskolai - ķīmijas, fizikas un bioloģijas laborantus, arodmācības skolotājus, deju kolektīva repetitoru un koncertmeistaru. Tāpat pašvaldība no budžeta finansē visu novada skolu direktoru algu palielinājumu un daļēji direktoru vietnieku atalgojumu.


Savukārt pašvaldības bērnudārzos tā pilnībā finansē iestādes administrācijas, pedagogu, kuru darbojas ar bērniem līdz 4 gadu vecumam, atalgojumus, bet 5-6 gadu vecuma bērnu nodarbināto pedagogiem sedz starpību no valsts piešķirtajiem 710 eiro par likmi līdz pašvaldībā noteiktajam atalgojuma līmenim  - 891  eiro par likmi (40 stundas).


Pirmsskolās izglītības iestādēs Ķekavas novada pašvaldība nodrošina arī konsultatīvos kabinetus vecākiem, kuru bērni neapmeklē izglītības iestādi, un, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem, plašas atbalsta personālas iespējas – piemēram, logopēda nodarbības divas vai četras reizes nedēļā, silto smilšu terapiju, speciālo pedagogu, psihologu, asistentu personām ar invaliditāti. 


Tāpat šogad  janvārī, ņemot vērā izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, par 30 eiro palielināts pašvaldības līdzmaksājums uz vienu bērnu privātām iestādēm. Tāpat  atvēlēti līdzekļi Daugmales pamatskolai, lai pārplānotu klases atbilstoši higiēnas prasībām, kā arī tiek nodrošināts skolēnu pārvadāšanas transporta pakalpojumi.


Ķekavas novada pašvaldība atvēlē finansēju arī skolēnu brīvpusdienām. Tā, piemēram,  lai nodrošinātu pilnvērtīgāku ēdienu, 1.-4.klases skolēniem pašvaldība veic piemaksu pie valsts budžeta līdzekļiem, kopumā vienam skolēnam dienā par vienu ēdienreizi tiek segti  1,61 eiro, un šis atbalsta summa  ir viena no lielākajām Pierīgā.  Savukārt visiem 5.un 6. klases audzēkņiem, kā arī 7.-9. klases bērniem no daudzbērnu ģimenēm, šo summu pilnībā sedz pašvaldība. Bet pašvaldības sociālais dienests pilnībā finansē ēdināšanu maznodrošinātajiem un trūcīgajiem gan bērnudārzā, gan skolā no 7. līdz 12. klasei. Pašvaldība bērnudārzos arī sedz starpību bērniem, kuriem vajadzīga speciālā pārtika.


Savukārt, runājot par nepietiekamo izglītības infrastruktūru, Ķekavas novada pašvaldība turpina darbu pie šī ilgtermiņa jautājuma. Atbilstoši pieprasījumam un bērnu skaita pieauguma prognozēm, pašvaldība plāno paplašināt abas novada vidusskolas – Ķekavas  vidusskolai piebūvējot piebūvi, bet Baložu vidusskolai  - piebūvi un sporta laukumu. Tāpat pašvaldība strādā pie jaunas skolas būvniecības jautājuma Katlakalna un Rāmavas teritorijā. Šie ir ļoti apjomīgi projekti gan laika, gan finansiālo resursu ziņā, kam pašvaldības budžeta līdzekļi ir nepietiekoši, tādēļ to realizēšanai iespēju robežās nepieciešams piesaistīt Eiropas Savienības fonda naudu vai ņemt valsts aizņēmumus.  


 Administratīvā pārvalde

29.03.2019.

 

  Drukāt