Ķekavas novada pašvaldība izsludina kokmateriālu izsoli

Ķekavas novada pašvaldība 2019.gada 16.aprīlī, plkst.9:00, Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādu pašvaldības kustamās mantas – kokmateriālu (Dzelzs iela 32, Baložos) atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli:

Kokmateriālu apjoms - papīrmalka – 56.26 m³; taras klucis – 56.75 m³; finierklucis – 50.52 m³; malka – 64.80 m³; zari – 1140.83 m³;lapu koki un skujkoki – 7.59 m³. Kokmateriāli izsolē tiek pārdoti kopā, nedalot tos pa sortimentiem – sākumcena EUR 13 830,-.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot kustamās mantas apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pretendentu reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.
 


Īpašuma pārvalde
01.04.2019.

  Drukāt