Automašīnu novietošanas ierobežojumi Gaismas ielā 19

Ķekavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes speciālisti informē, ka sakarā ar asfalta seguma frēzēšanas darbiem, vairākās vietās Ķekavā, Gaismas ielas 19 apkārtnē izvietotas ceļazīmes, kas ierobežo automašīnu apstāšanos, stāvēšanu vai braukšanu. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi izvietotajām ceļazīmēm.


Aprīlī aktīvi turpinās remontdarbi būvprojekta “Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā”, tostarp notiek asfalta frēzēšanas darbi, kas būtiski ierobežo automašīnu kustību Gaismas ielas 19 apkārtnē.


Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi ceļazīmēm, kas norāda uz automašīnu novietošanas un braukšanas ierobežojumiem, kas tiks izvietotas atkarībā veicamajiem būvniecības darbiem.


Stāvlaukuma rekonstrukcijas laikā iedzīvotāji aicināti izvēlēties citus risinājumus automašīnu novietošanai, piemēram, izmantot Ķekavas kultūras nama vai Ķekavas sākumskolas stāvlaukumus. Tāpat iedzīvotāji, kuriem pieder individuālās garāžas tiks aicināti tās izmantot automašīnu novietošanai, kamēr noritēs aktīvs būvniecības process.


Jau ziņots, ka stāvlaukuma rekonstrukcijas ietvaros paredzēts pārbūvēt ietves, brauktuves, siltumtrasi, pazemes komunikāciju tīklus un elektroapgādes kabeļus, kā arī izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un ielu apgaismojumu. Tāpat būvdarbu zonās plānots atjaunot esošo ceļu segumu.


Būvdarbus, atbilstoši noslēgtajam līgumam, plānots pabeigt līdz septembrim.

 

Administratīvā pārvalde

02.04.2019.

  Drukāt