Ķekavas novada pašvaldība 14.maijā rīkos nekustamo īpašumu izsoles

Ķekavas novada pašvaldība 2019.gada 14.maijā Ķekavā, Gaismas ielā 17, Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

  1. Bluķa iela 9, Baložos (kadastra Nr.8007 003 2921) 0.609 ha, sākumcena EUR 6235,00, izsoles laiks plkst.9.30;
     
  2. “Maztīnes”, Ķekavas pagasts (kadastra Nr.8070 012 0207) 0.1068 ha, sākumcena – EUR 550,00, izsoles laiks plkst. 10:00;


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.


Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 10.maijs līdz plkst.14:00.
 


Īpašuma pārvalde
09.04.2019.

  Drukāt