Ķekavā uzsāks pašvaldības ēkas “Pie Mārtiņa” sakārtošanas darbus

 Ķekavas novada pašvaldība, turpinot uzsākto kursu attiecībā uz savu īpašumu sakopšanu, šonedēļ uzsāks pašvaldības ēkas “Pie Mārtiņa” sakārtošanas darbus Ķekavā.

Kā informē Īpašumu pārvaldes speciālisti, tad šobrīd plānots nomainīt ārdurvis, uzstādīt jaunus logus un ēkas iekštelpas atbrīvot no gadu gaitā uzkrātajiem atkritumiem. Sakārtošanas darbu ietvaros tiks apzināts arī reālais ēkas tehniskais stāvoklis. Lai to paveiktu, tiks demontētas vecās grīdas, ar mitrumu piesūcinātā iekšsienu apdare un bojātās inženierkomunikācijas.Tāpat tehniskā stāvokļa noskaidrošanas nolūkos ēkas jumtam tiks veikti atsegumi. Pēc reālās situācijas izpētes, varēs izdarīt secinājumus par mājas jumta seguma kvalitāti un spriest par tālākās rīcības nepieciešamību.  
 
Vides labiekārtošana ir viena no Ķekavas novada pašvaldības prioritātēm, un tāpēc  budžeta iespēju robežās pašvaldība veic plānveidīgu savu īpašumu sakopšanu. Šogad pirmie lielākie darbi jau norit Baložos.
 
Arī pērn pašvaldība aktīvi strādājusi pie savu nekopto teritoriju sakopšanu, lielākie darbi 2018. gadā  notikuši Daugmales pagastā un Baložu pilsētā. Piemēram, Daugmales pagastā - autoceļa P85 un Suitiņu ceļa krustojumā un četros īpašumos pie Vedmeru ceļa - veikta krūmu izciršana, celmu izraušana, teritorijas sakopšana un nolīdzināšana.
 
Savukārt Baložu pilsētā  pērn tika sakoptas teritorijas Uguns ielā 9, Dārza ielā 14A un 15, Kalna ielā 3, Jasmīnu ielā 5 un Purva ielā 15, attīrot no krūmiem un sadzīves atkritumiem, lai šīs platības varētu regulāri pļaut.
 
Administratīvā pārvalde
10.04.2019.
  Drukāt