Valdlaučos iedzīvotajiem veidos saieta vietu, nākotnē – dienas centru

Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, Ķekavas novada dome 10. aprīlī nolēma Ķekavas sociālās aprūpes centram  nodot valdījumā otrā stāva telpu ēkā “Ērgļi-1”, Valdlaučos, Meistaru ielā 43, lai tur veidotu iedzīvotājiem saieta vietu un nākotnē īstenotu ieceri par dienas centra izveidi.

Līdz šim Valdlaučos pašvaldībai piederošajos īpašumos nebija iespējams rast brīvu telpu šādam mērķim. Taču šobrīd, nomniekam atbrīvojot telpu, pašvaldība to nolēma izmantot sociālās aprūpes centra vajadzībām, lai veicinātu dažādu sociālo grupu iedzīvotāju iesaistīšanos kopīgu interešu attīstīšanā, kā arī citās sabiedriskajās aktivitātēs.


Par šādas saieta vietas nepieciešamību idejas izteica Valdlauču iedzīvotāji pērn rudenī budžeta domnīcās, kad domes vadība, deputāti un pašvaldības speciālisti tikās ar novadniekiem.


Telpa ir gandrīz 23 m2 platībā, un tai tuvākajā laikā tiks veikts kosmētiskais remonts.


Atgādinām, ka šobrīd Ķekavas novadā ir izveidoti divi dienas centri  - Daugmalē dienas centrs “Adatiņas” un Ķekavā – dienas centrs “Gaismas iela”.

 

Administratīvā pārvalde

12.04.2019.

 

  Drukāt