Iedzīvotāju ievērībai: pastkastītēs tiek izplatīta viltus anketa par automazgātavas būvniecības ieceri Ķekavā

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, īpaši, ķekaviešus, būt vērīgiem un aizpildīt oficiālo publiskās apspriešanas aptaujas lapu par pašapkalpošanās automazgātavas būvniecības ieceri Ķekavā, Gaismas ielā 1, kas pieejama pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv vai domes ēkas pirmā stāva vestibilā.


Pašvaldība uzsver, ka oficiālā aptaujas lapa netiek izplatīta iedzīvotājiem pa pastu viņu pastkastītēs, līdz ar to jelkāda līdzīga veida anketas atdarinājumi ar jau atzīmētu atbildes variantu, ko Ķekavas iedzīvotāji saņem savās pastkastītēs, ir viltus anketas. Tāpēc aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un “neuzķerties” uz maldinošu informāciju. 


Atgādinām, ka  publiskās apspriešanas oficiālajā  aptaujas lapā no trim atbilžu variantiem Jums ir jāatzīmē savs vēlamais un brīvā formātā jāpamato sava izvēle. 


Aptaujas lapas drukātā formātā Jūs varat iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, bet elektroniski aizpildītu sūtīt būvvaldes arhitektei Inulai Jansonei uz e-pastu: inula.jansone@kekava.lv. Aptauja lapa iesniedzama līdz šī gada 7. maijam, elektroniski anketa pieejama te.

Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātava Gaismas ielā 1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” nodošanu publiskajai apspriešanai.Administratīvā pārvalde
16.04.2019.

 

  Drukāt