Noslēgušās Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes

Noslēgušās astoņas Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes, Ķekavas novada pašvaldība pateicas visiem aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās un sniedza konstruktīvus priekšlikumus par iespējamajiem teritoriālā plānojuma risinājumiem.
 

Visplašāk apmeklētās sanāksmes bija:

  • Daugmales multifunkcionālajā centrā (par teritorijas plānojuma risinājumiem apdzīvotajās vietās – Daugmale, Dzintari, Bērzmente);
  • Katlakalna Tautas namā (par teritorijas plānojuma risinājumiem apdzīvotajās vietās – Katlakalns, Rāmava, Valdlauči).


Sanāksmju laikā tika uzdoti jautājumi gan par teritorijas plānojuma risinājumiem konkrētos īpašumos, gan par novada teritoriju kopumā, kā arī saimnieciska rakstura jautājumi (piem., ielu asfaltēšana, apgaismojuma izbūve). Tāpat zemju īpašnieki šobrīd pašvaldībā sniedz rakstiskus priekšlikumus par teritorijas plānojuma Grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.


Pēc publiskās apspriešanas beigām, tiks apkopoti un izvērtēti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi/iebildumi, kā arī institūciju atzinumi. Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, tiks pilnveidota Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcija, kas tiks nodota atkārtotai publiskajai apspriešanai.


Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana turpinās līdz 29.aprīlim (ieskaitot). Publiskās apspriešanas laikā, interesenti ir aicināti iepazīties ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju un izteikt savus priekšlikumus/iebildumus par sagatavoto redakciju (tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām).


Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):
 

  • Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123);
  • Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);
  • Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);
  • novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.


Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm Ķekavas novada mājas lapā, sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā "Ķekavas novads", lai uzzinātu jaunāko informāciju par aktualizēto teritorojas plānojuma redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai.Attīstības un būvniecības pārvalde
16.04.2019.

  Drukāt