Pašvaldības nekustamo īpašumu izsole 10. jūnijā

Ķekavas novada pašvaldība 2019. gada 10. jūnijā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Mazajā zālē (26.kab.), rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

  1. Ģertrūdes iela 6, Baložos, kadastra Nr.8007 003 2938, 633 m², sākumcena EUR 9435, izsoles laiks plkst.9.00;
  2. Niklāva iela 7, Baložos, kadastra Nr.8007 003 2911, 0.0644 ha, sākumcena – EUR 9835, izsoles laiks plkst. 9.30;
  3. Rožu iela 7/9, Baložos, kadastra Nr.8007 003 3445, 1304 m², sākumcena – EUR 12310, izsoles laiks plkst. 10.00;
  4. Barbaras iela 1, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra Nr.8007 003 2737, 734 m², sākumcena – EUR 13410, izsoles laiks plkst. 10.30.


Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 9.kabinetā.  Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019. gada 7. jūnijs līdz plkst.14.00.

 

Īpašumu pārvalde

08.05.2019.

  Drukāt