Pašvaldība iesniegusi aizņēmumu pieprasījumus trim investīciju projektiem, paralēli uzsāks darbu pie budžeta optimizācijas

Ņemot vērā, ka Ķekavas novada pašvaldība, tāpat kā daudzas citas pašvaldības, ir iesniegušas savus pieprasījumus valsts aizņēmuma saņemšanai  lielo projektu īstenošanai un vēl joprojām gaida atbildi no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes, tad tā šobrīd uzsāks darbu pie pašvaldības budžeta līdzekļu optimizācijas.


Ķekavas novada pašvaldība  ir iesniegusi aizņēmumu pieprasījumus trīs plānotajiem lielajiem investīciju projektiem:

  • auto stāvlaukuma pārbūvei pie Ķekavas novada pašvaldības ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, 
  • moduļu tipa būves projektēšanai un būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas,
  • zemes iegādei jaunas skolas ēkas būvniecībai Katlakalnā.

No šiem trijiem investīciju projektiem auto stāvlaukuma izbūves projekts jau tika uzsākts 2018. gadā, un šogad būvniecības darbi turpinās un plānots tos noslēgt līdz vasaras beigām. Šī projekta īstenošanai pašvaldība, apstiprinot savu budžetu, bija paredzējusi ņemt valsts aizņēmumu, kura pieteikums šobrīd vēl gaida savu kārtu projektu izskatīšanas rindā Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. Tāpēc pašvaldībai, ņemot vērā radušos situāciju, ir nepieciešams rast līdzekļus esošajā pašvaldības budžetā šī projekta pilnīgai finansēšanai.
 

Kā skaidro Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektore Jolanta Jansone, atsaucoties arī uz Finanšu ministrijas publiski pausto informāciju masu medijos,  tad šāda situācija ar aizņēmumu piešķiršanu radusies vairāku apstākļu dēļ.
 

Pirmkārt, šogad novēloti (tikai aprīlī) tika pieņemts valsts budžets, kas ietekmēja arī pašvaldības budžetu plānošanu.  Tāpat valstī palielinājies kopējais pašvaldību aizņēmumu limits 2019. gadam, kā arī pieaudzis pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu skaits un apmēri.
 

Otrkārt, pašvaldības arvien vairāk izmanto iespēju ņemt aizņēmumus vidējā termiņā, tāpēc jau daļa līdzekļu ( šogad tie ir vairāk kā 85 milj. eiro) bija rezervēti  iepriekšējos gados noslēgto aizņēmumu līgumu izpildei.

Treškārt, joprojām valstī saglabājas arī tendence neizlietot pieprasītos aizņēmumus, pārceļot aizņēmuma izmaksu uz nākamo gadu, kas rada negatīvu ietekmi uz aizņēmumu limitu. Šīs neizlietotās aizņēmuma summas ar katru gadu būtiski pieaug. Un tāpēc uz 2019. gadu ir pārcelta arī aizņēmumu izmaksa 60,8 miljonu eiro apmērā, kas samazina līdzekļu apjomu jaunajiem investīciju projektiem.
 

Izpilddirektore norāda, ka Finanšu ministrijai jau 2018. gadā nācās secināt, ka būtiski pieaug pašvaldību pieprasījums pēc aizņēmumiem, līdz ar to jau pagājušā gada oktobrī Ministru kabinets lēma par pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu ierobežošanu. Arī sākoties 2019. gadam, atbilstoši pagaidu budžeta nosacījumiem jaunas aizņēmumu pieprasījumu atļaujas tika izsniegtas tikai Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai. No 1. janvāra līdz 1. aprīlim pašvaldības šiem projektiem saņēma aizņēmumu atļaujas par vairāk nekā 43 miljoniem eiro.
 

Atbilstoši aizņēmuma limita atlikumam 64,9 milj. eiro apmērā 24. aprīlī tika izskatīti rindas kārtībā pirmie 85 pašvaldību aizņēmumu pieprasījumi, un līdz ar to izsmeļot visu plānoto aizņēmuma limitu šim gadam.
 

Pārējie aizņēmuma pieprasījumi, kas pārsniedz pieejamo plānoto aizņēmumu limitu, tostarp, arī Ķekavas novada pašvaldības trīs pieprasījumi, ir sarindoti ienākošā secībā pēc iesniegšanas laika, sadalot tos divās daļās – aizņēmumu pieprasījumu rinda Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pārējo aizņēmumu pieprasījumu rinda.

 

Administratīvā pārvalde

13.05.2019.

  Drukāt