Krustkalnos uzstādīti jauni soliņi

Pateicoties “Ķekavas novada fonds” izsludinātajam projektu konkursam “Savam novadam”, labiekārtots Ķekavas novada Krustkalnu ciema “Elektriķu” mājas pagalms - uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urna.


2018.gada oktobrī noslēdzās “Ķekavas novada fonds” organizētais projektu konkurss "Savam novadam", kurā bija iespēja saņemt finansējumu Ķekavas novada vides labiekārtošanai, dzīves telpas uzlabošanai un radošo iniciatīvu īstenošanai. Konkursā tika atbalstīta arī Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Ērtums”, kas saņēma 500 eiro lielu finansējumu, lai īstenotu projektu “Pagalma labiekārtošana Ķekavas novada Krustkalnos”.


Iestājoties labvēlīgākiem laikapstākļiem, 2019.gada pavasarī projekts ir īstenots un turpmāk Krustkalnu “Elektriķu” mājas iedzīvotāji varēs ērti atpūsties zem ābeļu zariem izvietotajos soliņos.


Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Ērtums” aicina arī citiem iedzīvotājiem izmantot iespējas un pieteikties nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursiem. 2019.gada maijā Ķekavas novada pašvaldība ir izsludinājusi  Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu, kurā pieteikumus finansējuma piešķiršanai var iesniegt vēl līdz 14.jūnijam.
 


DzĪKS “Ērtums”
16.05.2019.

  Drukāt