Atkārtoti paraksta sadarbības memorandu ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi

 

Lai turpinātu veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire atkārtoti parakstījusi sadarbības memorandu ar biedrību “Ķekavas novada uzņēmēju padome”.


Otrdien, 28.maijā, sadarbības memorandu starp Ķekavas novada pašvaldību un biedrību "Ķekavas novada uzņēmēju padome" (KŅUP) parakstīja domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un ĶNUP valdes priekšsēdētājs Ervīns Lasmanis, kurš padomi vada no 2019. gada 19.marta.


Memoranda atkārtota parakstīšana bija nepieciešama, jo iepriekš parakstītais dokuments bija zaudējis juridisko spēku, savukārt esošais būs saistošs no 2019.gada 28.maija līdz 2021.gada 31.janvārim. Parakstot memorandu, puses apņemas veicināt novada un uzņēmējdarbības attīstību, īstenot kopīgus projektus un veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu.


Atjaunotais memorands paredz īstenot arī atsevišķas, konkrētas aktivitātes, tostarp Ķekavas novada uzņēmēju dienu un Uzņēmēju gada balvas pasākumu norisi.


Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire atzīst, ka regulāra komunikācija un kopīgs redzējums par uzņēmējdarbības attīstību novadā ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai sadarbībai nākotnē. “No šī gada sākuma kopā ar pašvaldības kolēģiem regulāri viesojamies dažādos Ķekavas novada uzņēmumos, lai uzklausītu uzņēmēju veiksmes stāstus, attīstības plānus un arī aktuālos problēmjautājumus. Mēs, kā pašvaldība ļoti cenšamies rast veiksmīgu komunikāciju, lai iespēju robežās sniegtu priekšlikumus un padomus, kas uzņēmējiem palīdzētu augt, attīstīties un kļūt konkurētspējīgiem arī ārpus Latvijas tirgus”, atzīst V.Baire, piebilstot, ka memorands kalpos, kā atbalsts kopīgo mērķu sasniegšanai.
 


Memoranda izpildi no pašvaldības puses koordinē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja, uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska, e-pasts: kristine.danovska@kekava.lv, bet no biedrības puses ĶNUP valdes priekšsēdētājs Ervīns Lasmanis, e-pasts: ervins.lasmanis@knup.lv, vai tā pilnvarotās personas.

 


Administratīvā pārvalde
28.05.2019.

  Drukāt