Ķekavā par vienu nosiltinātu daudzdzīvokļu māju vairāk

SIA “Ķekavas nami” informē, ka ir noslēgušies būvdarbi 90 dzīvokļu mājai Ķekavā, Gaismas iela 19  korpusā 7, kas tika veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas nolūkos.

Projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaismas ielā 19, k.7 Ķekavā, Ķekavas novadā" īstenošana faktiski tika uzsākta vēl pirms trim gadiem 2016. gada vasarā, kad dzīvokļu īpašnieki lēma par savas mājas renovācijas uzsākšanu. Pilnvarojumu energoefektivitātes projekta īstenošanai saņēma mājas apsaimniekotājs SIA “Ķekavas nami”.
 

Pēc visas nepieciešamās  tehniskās  dokumentācijas izstrādāšanas, iepirkuma procedūru realizēšanas un dokumentu saskaņošanas katrā projekta solī ar attīstības finanšu institūciju ALTUM,  2018. gada jūlijā tika parakstīts līgums ar ALTUM par projekta īstenošanu,  konsultatīvo vadību, kontroli un līdzfinansējuma (Granta) izmaksu veikšanu, un sākās būvdarbi.
 

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tika veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma atjaunošana, balkonu renovācija, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa kāpņu telpās, apkures un karstā ūdens cauruļu nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos.
 

Būvdarbus veica SIA “A Celtne”, būvuzraudzību nodrošināja -  SIA “Firma L4”, autoruzraudzību – SIA “RBD”. Būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi, par ko paldies jāsaka visam SIA “A Celtne” kolektīvam, bet jo īpaši Dzintaram Seržantam, kurš prasmīgi vadīja darbus un ļoti labi spēja nodrošināt komunikāciju ar iedzīvotājiem.
 

Māja ir ieguvusi būtisku ieguldījumu ilgtermiņā, kā arī patīkamu vizuālo tēlu. Pagājušajā apkures sezonā, kad vēl faktiski nebija paveikti visi projektā plānotie darbi, mājai samazinājies siltumenerģijas patēriņš apkurei vairāk kā uz pusi.
 

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa - 624 666,94 eiro.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (Granta summa) – 312 333,47 eiro, nedaudz vairāk kā 15 000 eiro pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzfinansēs Ķekavas novada pašvaldība pēc galīgā atzinuma par projekta īstenošanu saņemšanas no ALTUM.
 

Pārējās projekta izmaksas, “Ķekavas namiem” piesaistot  aizņēmumu SEB bankā un garantējot kredīta atmaksu, 15 gadu laikā sedz dzīvokļu īpašnieki. Vairāki dzīvokļu īpašnieki ir izmantojuši iespēju apmaksāt renovācijas izdevumus uzreiz, neizmantojot bankas kredītu.
 

Vēl vairāki darbi tika paveikti ārpus projekta aktivitātēm no mājas uzkrājuma līdzekļiem. Veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts, izbūvēta lietus ūdens savākšanas sistēma, ieklāts jauns bruģis pie māju ieejām, dzīvokļu komunikāciju šahtās nomainīti vertikālie aukstā ūdens, karstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, visos dzīvokļos uzstādīti attālināti nolasāmie ūdens skaitītāji.
 

Īpaši gribas uzsvērt attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kas nodrošinājusi vienlaicīgu visu mājas un dzīvokļu skaitītāju nolasīšanu. Tas būtiski samazina ūdens starpības mēneša aprēķinos, nodrošina monitoringu un kontroli par skaitītāju darbību, kā arī ievērojami atvieglo dzīvi iedzīvotājiem, jo vairs nav jāiespringst par skaitītāju rādījumu ziņošanu noteiktos datumos.
 

Kopumā ir sasniegts labs rezultāts, bet šādu projektu īstenošana nav iespējama bez pašu dzīvokļu īpašnieku līdzdalības un atbalsta. Tāpēc paldies jāsaka visiem Gaismas 19, k.7 iedzīvotājiem, bet īpaša pateicība Līgai, Inārai, Tatjanai un Mārim.

 

 

SIA “Ķekavas nami” projektu vadītājs Juris Firsts

01.07.2019.

  Drukāt