Biedrība "Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegšanas termiņš 2019. gada 15. augusts — 2019. gada 15. septembris
Sludinājuma kopsumma EUR 480 589,52, t.sk.:
1.mērķis 1.rīcība

Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” — EUR 298 573,25
2.mērķis 2.1.rīcība

VRG “Partnerība Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība

2.1.rīcība „Partnerības teritorijas publiski pieejamās infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko objektu attīstība” – EUR 91 000,00
2.mērķis 2.2.rīcība

2. mērķis — VRG “Partnerība Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju labklājības paaugstināšana un dabas un kultūrvides attīstība

2.2.rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana” – EUR 91 016,27
Projektu iesniegšana

Projektu iesniegumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login

Pirms projekta iesniegšanas jākļūst par LAD klientu - http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/
Pilns sludinājuma teksts http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-partneriba-daugavkrasts/

Informācija par normatīvajiem dokumentiem,

SVVA stratēģiju un projektu konkursu

Elektroniskā formā informācija pieejama:

Informācija un konsultācijas klātienē Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, kā arī saņemt konsultācijas biedrības "Partnerība Daugavkrasts" birojā Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties par tikšanos ar Aigu Smiltāni, 25418113, vrgdaugavkrasts@inbox.lv


 

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”

17.07.2019.

 

  Drukāt