No 15.oktobra līdz 15.novembrim bez maksas var nodot vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus

Jau ikgadēji- ik pavasari un rudeni aktuāls kļūst jautājums, ko iesākt ar bioloģiskajiem atkritumiem. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar iespējamajiem rīcības variantiem un īpašajām akcijām oktobrī.
 

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, nekustamo īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.
 

Ko iesākt ar bioloģiskajiem atkritumiem- lapām, zariem, zāli? Ķekavas novada Īpašuma pārvaldes speciālisti norāda uz iespējamajiem rīcības variantiem:
 

  1. Ierīkot kompostēšanas vietu savas privātmājas vai mazdārziņa teritorijā;
  2. Atbilstoši ierīkotā ugunskura vietā sava īpašuma teritorijā pieļaujams sadedzināt zarus un malku, stingri ievērojot nosacījumu, ka ugunskura vieta tiek uzraudzīta un nerada apdraudējumu apkārtējai videi un cilvēku drošībai, labsajūtai, veselībai, dzīvībai un mantai. Dedzināt atkritumus, tostarp lapas un sagrābto zāli, nav pieļaujams;
  3. Nopļautai zālei, koku lapām, nelieliem zariem, augļu un dārzeņu pārpalikumiem, slapjam papīram no SIA “Clean R” pašvaldība aicina iegādāties priekšapmaksas  120 l tilpuma maisus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Ķekavā tie ir nopērkami tirdzniecības centra “Dālderi” būvmateriālu veikalā (1.32 eiro/ gab). Par maisu iegādi papildus informācija zvanot uz “Clean R” klientu apkalpošanas centru 67111001, vai rakstot uz kc@cleanr.lv );
  4. Bioloģiskos atkritumus var nogādāt Jaunmārupes šķirošanas laukumā pie Jūrmalas apvedceļa (līdz 1 m3 no personas bez maksas).


Šajā rudenī Vides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību šķiroto atkritumu savākšanas laukumā “Gurnicas” no 15.oktobra līdz 15.novembrim organizē akciju, kas nodrošinās iespēju novada iedzīvotājiem bez maksas nodot  vieglo automašīnu riepas un bioloģiski noārdāmus atkritumus.  Akcijas ietvaros bez maksas var nodot vecos augus, nopļauto zāli, koku lapas un zariņus līdz 5 cm diametrā. Plašāk par akciju te: https://kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=13775Savukārt, Eko dienas ietvaros no 26. līdz 27. oktobrim bez maksas iespējams nodot nederīgās elektropreces un lielgabarīta atkritumus. Plašāk par Eko dienām Ķekavas novadā: https://kekava.lv/pub/?id=150&lid=13815

 

 

Administratīvā pārvalde
02.10.2019.

 

  Drukāt