Ķekavā nosvin Rijas balli

 

No 27. - 28. septembrim Ķekavā norisinājās tradicionālo deju festivāls "Rijas balle", kur dzīvās mūzikas pavadījumā tika izdejotas dejas, kas bija populāras sarīkojumos un ballītēs 20. gadsimta sākumā - valši, polkas, fokstroti, tango un citas. Senlaikos dejots tika tur, kur bija pieejama plaša, pietiekami liela telpa, kāda pēc labības kulšanas darbiem bija rija, tāpēc arī šāds nosaukums.
 

Apmeklējot līdzīgus pasākumus citur Eiropā, gūstot pieredzi deju vakaru rīkošanā Latvijā, pasākuma organizatorēm, Ingai Holstai, Līva Priedei un Līga Brodužai  pirms gada radās skaidra pārliecība, ka jārada jauns festivāls tepat Ķekavā.


Kāpēc vēl viens festivāls? Tāpēc, ka bija vēlme radīt telpu, kur ne tikai tiktu dejots, tā kā tas notika senlaikos, ļaujoties kustībai, mūzikai, brīvai improvizācijai, bet arī paralēli piedāvātas iespējas mācīties dejot, padziļināti apgūt tradicionālo deju tehnikas un instrumentu spēli.


“Mēs nebaidāmies izvirzīt sev lielus mērķus, tāpēc sadarbībā ar pašvaldību tiek veidota labvēlīga telpa tam, lai Ķekava kļūtu par Latvijas danču galvaspilsētu. Un Rijas balle ir šobrīd spēcīgākais pieteikums mērķa realizācijai.”, stāsta Līga Broduža.


Abās deju naktīs bija iespēja dzirdēt visdažādākos muzikantus no visām trim Baltijas valstīm, kuri lieliski rādīja, cik dažādos sastāvos, manierēs un stilos iespējams spēlēt deju mūziku. Inga Holsta, kura vadīja latviešu tradicionālo balles deju meistarklasi, aicina arī uz nākamā gada Rijas balli - “Tiem, kuri vēlējās uzzināt ko jaunu, padziļināt savas zināšanas piedāvājām iespēju diskutēt par danču klubiem Latvijā un piedalīties deju meistarklasēs. Mūsu sapnis ir veidot demokrātisku vidi, kur pirmos deju soļus var spert arī cilvēks bez pieredzes, tāpēc, uzklausot šī gada dejotāju atsauksmes, nākamgad plānojam arī meistarklasi iesācējiem.”


Pasākumu kopumā apmeklēja ap 150 dalībnieki no piecām valstīm – Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Anglijas un Latvijas. “Jā, organizēt pirmo Rijas balli bija liels izaicinājums un darbs gada garumā, bet lieliskā atsaucība un atsauksmes no dalībniekiem ir iemesls, kāpēc ballēsim arī nākamgad.”, sola Līva Priede.


Rijas balli finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ķekavas novada pašvaldība, organizēja biedrība “Ķekavas muzikanti”.

 

 

Informāciju sagatavoja
Līga Broduža un Līva Priede
livai.priedei@gmail.com
03.10.19.

 

 

  Drukāt