Pašvaldība piedalās starptautiskā projektā, lai uzlabotu pilsētvides attīstību

No 23. līdz 25.septembrim Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji- domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, projektu vadītājas Kristīne Danovska un Inga Biļko viesojās Milānā, kur notika programmas URBACT projekta “CITIES4CSR” partneru pirmā tikšanās.

Dalība starptautiskajā projektā būs vērtīgs ieguvums pašvaldības iedzīvotājiem, jo projekta ietvaros tiks izstrādāta stratēģija kooperatīvās sociālās atbildības jomā, kas ietvers tādas jomas kā sociāli atbildīgas investīcijas, veicamos darbus kooperatīvās sociālās atbildības veicināšanai un uzturēšanai novadā, ieteiktās teritorijas uzņēmējdarbības attīstībai novadā. Projekta pirmā fāze paredz rīcības grupas izveidi, kurā darbosies gan projekta  ārvalstu eksperts, gan pašvaldības, arī uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai identificētu vietējās vajadzības un sagatavotu pilnu projekta pieteikumu.


Kā galvenais projekta mērķis ir starptautiska pašvaldību sadarbības tīkla veidošana, lai paaugstinātu pašvaldību kapacitāti, strādātu pie attīstības stratēģijas izstrādes kooperatīvās sociālās atbildības jomā un ieviešanas, kā arī veicinātu labo prakšu pārnesi starp pašvaldībām.


Projekta uzsākšanas sanāksmē notika visu projekta “CITIES4CSR” partneru tikšanās (partneris projekta izpratnē- pilsētu vai pašvaldību pārstāvju grupa), iepazīšanās, katras pilsētas vai pašvaldības interaktīva prezentācija, vairākas apmācības/praktiskās darbnīcas par kooperatīvo sociālo atbildību un to, kā pašvaldības var ietekmēt uzņēmumu kooperatīvo sociālo atbildību. Tikšanās laikā tika organizētas pašvaldību platformas, kurās notika pieredzes apmaiņu stāsti sociālo inovāciju un jaunu publisko privāto partnerību jomā, kā arī korporatīvās sociālās atbildības jomā ar mērķi sasniegt sabiedrības vajadzības.


Tikšanās ietvaros notika arī projekta vadošās pilsētas- Milānas pieredzes stāsta iepazīšana, apmācības vietējo rīcības grupu koordinatoriem, kā strādāt un iesaistīt sabiedrības grupas, projekta logo izstrādes darbnīca un projekta partneru vizīšu plānošana.


Projekta pirmā fāze, līdz pilna projekta sagatavošanai un iesniegšanai ilgst 6 mēnešus. Ja projektu apstiprinās, darbs tiks uzsākts pie otrās fāzes- projekta realizēšanas. URBACT projekts sastāv no divām fāzēm, pirmās fāzes izmaksas 85% apmērā sedz Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, valsts finansējums sastāda 5%, bet Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums- 10%.


URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta starptautisku pieredzes apmaiņu pašvaldībām pilsētattīstības jomā. URBACT projektos darba metode ir starptautiski pašvaldību sadarbības tīkli – katrā projektā piedalās aptuveni 6-10 pašvaldības kā sadarbības partneri kāda konkrēta jautājuma risināšanā. Parasti projekta sākumā vadošais eksperts veic situācijas analīzi katrā pašvaldībā, tālāk seko mācību vizītes pie sadarbības partneriem, un katra pašvaldība ar ekspertu atbalstu izstrādā darbības plānu situācijas uzlabošanai savā teritorijā. Viena projekta kopējais ilgums ir apmēram 2,5 gadi. Uzzināt vairāk par apstiprinātajiem URBACT programmas projektiem un projektu CITIES4CSR, kur partneris ir Ķekavas novada pašvaldības, vari šeit: https://urbact.eu/apstiprin%C4%81ti-23-darb%C4%ABbas-pl%C4%81no%C5%A1anas-t%C4%ABklu-projekti
 

Administratīvā pārvalde
04.10.2019.

 

  Drukāt