Godinās 12 labākos Ķekavas novada pedagogus

Piektdien, 11.oktobrī, īpašajā godināšanas pasākumā tiks sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti. Kopumā konkursam pieteikti 12 skolotāji trīs nominācijās.

Jau tradicionāli oktobrī, gaidot Skolotāju dienu, Ķekavas novada pašvaldība rīko konkursu “Labākais skolotājs Ķekavas novadā 2018./2019. mācību gadā”. Konkursa mērķis ir  apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, pretendentus konkursā varēja pieteikt trīs nominācijās– „Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības programmā”, „Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmā” un „Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā”.


Svinīgais pasākums norisināsies  Ķekavas  vidusskolas (sākumskolas ēkas) aktu zālē, tajā tiks sumināti 12 iedvesmojoši cilvēki, kuru ikdienas darbu atzinīgi novērtējuši kolēģi, audzēkņi un konkursa komisija. Šī gada izvirzītie nominanti:
 

 • Kristīne Šapele - Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupā Ķekavas vidusskolā 2018./2019.mācību gadā
   
 • Solveiga Kuzņecova -Labākais pedagogs pirmskolas izglītības programmā PII Avotiņš 2018./2019.mācību gadā

 • Velga Ulnicāne - Labākais pedagogs pirmskolas izglītības programmā PII Ieviņa 2018./2019.mācību gadā
   
 • Lauma Bilāne - Jurģele - Labākais pedagogs pirmskolas izglītības programmā PII Bitīte 2018./2019.mācību gadā
   
 • Silvija Zītare - Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupā Privātajā pamatskolā Gaismas tilts 97 2018./2019.mācību gadā
   
 • Kaspars Stankevičs - Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas mūzikas skolā 2018./2019. mācību gadā
   
 • Signe Kalēja - Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas mākslas skola 2018./2019.mācību gadā
   
 • Anita Koziča - Labākais skolotājs profesionālās ievirzes izglītības programmā Ķekavas novada sporta skola 2018./2019.mācību gadā
   
 • Valda Kotāne - Pilāne - Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupā Ķekavas vidusskolā 2018./2019.mācību gadā
   
 • Astrīda Beča - Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupā Baložu vidusskolā 2018./2019.mācību gadā

 • Liene Malkeviča - Labākais pedagogs pirmskolas izglītības programmā Daugmales pamatskolā 2018./2019.mācību gadā
   
 • Baiba Āboliņa - Smirnova - Labākais skolotājs vispārējās izglītības programmas 1.- 12. klašu grupā Pļavniekkalna sākumskolā 2018./2019.mācību gadā
   

 


Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
08.10.2019.

 

 

 

  Drukāt