Paziņojums par detālplānojuma „ Vairogi” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu

Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9. “Par detālplānojuma „Vairogi” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā un Ķekavas novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-88/2009 atzīšanu par spēku zaudējušiem”, apstiprinot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-1/2019.
 

Ar lēmuma pilnu saturu iespējams iepazīties šeit, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.


Attīstības un būvniecības pārvalde
01.10.2019.

 

  Drukāt