Pašvaldība saņēmusi 108 iedzīvotāju priekšlikumus 2020.gada budžetam

Ķekavas novada pašvaldība septembra sākumā aicināja novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ieteikumus, priekšlikumus un risināmos jautājumus, kuru virzībai būtu jāatvēl finansējums 2020.gada budžetam. No novada iedzīvotājiem saņemti 108 priekšlikumi.
 

Visvairāk priekšlikumi saņemti par nepieciešamību veikt ceļa seguma atjaunošanu dažādās novada teritorijās, tostarp gājēju un velo celiņu ierīkošanu, apgaismojuma ierīkošanu, kā arī  vides labiekārtošanu – spēļu, sporta laukumu un atpūtas vietas izveidošanu.


Lielākais priekšlikumu skaits - 34 priekšlikumi iesniegti Baložu pilsētai, 28 - Ķekavai, bet 11 priekšlikumi saņemti no Krustkalnu iedzīvotājiem. Novadam kopumā saņemti 7 priekšlikumi, Daugmales pagastam – 5 priekšlikumi, Mellupiem – 4, bet Aleju un Katlakalna teritorijām par 3 priekšlikumiem. Pārējās novada apdzīvotās vietas saņēmušas 2 vai mazāk priekšlikumus.


Balstoties uz pašvaldības struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem budžeta pieprasījumiem, kā arī iedzīvotāju priekšlikumiem, īpaši izveidotā budžeta komisija uzsāks darbu novembrī.


Pēc budžeta komisijas izskatīšanas nākamā gada pašvaldības budžeta projekts tiks nodots atzinumu sniegšanai domes komitejās, bet noslēdzošais etaps būs domes sēdes lēmums.


Budžeta veidošanas process ir sarežģīts, jo, pārstāvot iedzīvotāju intereses,  pašvaldības vajadzības un vēlmes vienmēr pārsniedz finansiālās iespējas, tāpēc budžeta veidošanas kontekstā tās ir nepieciešams izvērtēt no visa novada attīstības skatpunkta, sabalansējot izdevumus ar ieņēmumiem. Primāri līdzekļi ir jāvelta pašvaldības pamatfunkciju nodrošināšanai (izglītībai, ielu uzturēšanai, vides sakopšanai, veselībai, drošībai utt.), kā arī  iesākto projektu realizācijai, obligātajam maksājumam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.

 

 

 

Administratīvā pārvalde
14.10.2019.

 

 

 

  Drukāt