Loreķu laukā centralizētajai ūdensvada sistēmai pieslēgušās jau 30 mājsaimniecības

Septembrī, noslēdzoties ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūves darbiem Loreķu laukā, Ķekavā, nepilnu divu mēnešu laikā jau 30 privātmājas noslēgušas līgumu un pieslēgušās centralizētajai sistēmai, bet vēl 90 mājsaimniecībām izsniegti Tehniskie noteikumi privātmāju pieslēgumu izbūvei.


Projekta ietvaros izbūvētais ūdensvads un kanalizācijas sistēma paredz vairāk kā 300 pieslēguma vietas privātmājām. SIA “Ķekavas nami” aicina arī pārējos Loreķa lauka iedzīvotājus pieprasīt Tehniskos noteikumus privātmāju pieslēgumu izbūvei pie centralizētas ūdens vai kanalizācijas sistēmas, kas nosaka tehniskās prasības pieslēguma izbūvei. Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību un saņemt iesnieguma formu Tehnisko noteikumu pieprasīšanai iespējams:
 

  • SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā;
  • SIA “Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 19,k-8, Ķekavā;
  • SIA “Ķekavas nami” interneta mājas lapā http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/


Pieprasītos Tehniskos noteikumus saņemt iespējams divu nedēļu laikā SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavā, Rāmavas ielā 17 vai, nosūtot pieprasījumu ieskenētu uz e-pasta adresi juris@kekavasnami.lv. Plašāka informācija par projektu “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. kārta” te: http://bit.ly/33xEUhw


Tāpat Ķekavas novada pašvaldība līdz 2019.gada 8.novembrim aicina pieteikties mājsaimniecības, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādei un kanalizācijas sistēmai. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 2000 eiro privātpersonai, lai izbūvētu pieslēgumu no centrālajiem tīkliem līdz pieslēguma vietai īpašumā. Ja šo pieslēgumu izmanto vismaz trīs mājas, tad atbalsta apmēru var palielināt līdz 5000 eiro.


Uz šo pašvaldības finansiālo atbalstu varēs pretendēt:
 

  • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie pensionāri,
  • daudzbērnu ģimenes (personai ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novads);
  • vai 2. grupas invalīdi un tie, kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
  • politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas kara dalībnieki, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.


Plašāk par līdzfinansējuma piešķiršanu un kārtību te: http://bit.ly/2OP2KS4


Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide ir viens no būtiskiem veidiem, kā pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem var rūpēties par vidi un gruntsūdeņu tīrību. Pateicoties ES līdzfinansējumam, Ķekavas novadā jau ir izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Odukalnā, Katlakalnā, Vimbukrogā, Rāmavā, Ziedonī, kā arī jaunākais projekts- Loreķu laukā, Ķekavā.

 

Administratīvā pārvalde
16.10.2019.

 

 

  Drukāt