Bāriņtiesas ieteikumi vecākiem, kuri plāno ilgstoši uzturēties ārzemēs

Ķekavas novada Bāriņtiesa aicina vecākus, kuru ģimenēs aug nepilngadīgi bērni, ņemt vērā būtiskus priekšnoteikumus, plānojot ilgstošu uzturēšanos ārzemēs. Bāriņtiesa norāda, ka arvien biežāk nākas saskarties ar situācijām, kad nav ievērota valstī noteiktā likumdošana attiecībā uz bērnu izvešanu no valsts, kā arī bērnu atstāšanu Latvijā, ja abi vecāki plāno doties uz ārvalstīm.
 

Bāriņtiesa  aicina vecākus ievērot likumā noteiktos aspektus:

 

  1. Bērna māte vai tēvs vienpersoniski nav tiesīgi nepilngadīgu bērnu izvest no valsts. Likuma priekšā to var traktēt  kā bērna nolaupīšanu, ar šādu prasību kāds no vecākiem var vērsties tiesā. Ja bērnu no valsts vēlas izvest viens no vecākiem, nepieciešama otra vecāka rakstiska piekrišana. Ja vecāki savā starpā nevar vienoties, par bērna izvešanu no valsts, to var lemt tiesa. Bāriņtiesa norāda, ka nereti nākas saskarties jau ar sekām, kad nesaskaņota bērna izvešana no valsts jau ir  konstatēta un tiek uzsākat tiesvedība par bērna atgriešanu Latvijā.
     
  2. Ja vecāki plāno ilgstoši doties uz ārzemēm, un nolemj savu nepilngadīgo bērnu atstāt Latvijā, vecākiem ir jāvēršas Bāriņtiesā, informējot, kuras personas aprūpē bērns uz vecāku prombūtnes laiku tiek nodots. Ja vecāku prombūtne ir līdz 3 mēnešiem, tad vecākiem nepieciešams Bāriņtiesā vai pie zvērināta notāra sagatavot un parakstīt parakstīta pilnvaru par bērna nodošanu citas personas aprūpē (par bērna interešu pārstāvību izglītības iestādēs, medicīnas iestādēs u.c. jautājumos), savukārt ja vecāku prombūtnes laiks ir ilgāks par 3 mēnešiem, jāvēršas Bāriņtiesā, lai iestādē pieņemtu lēmumu par bērna nodošanu citas personas aprūpē. Šādā gadījumā ir jābūt gan pilnvarai, gan lēmumam.
     
  3. Vecākiem jāņem vērā, ka gan Latvijā, gan ārzemēs jebkura persona var vērsties pie attiecīgās institūcijas, pilsētas sociālā dienesta vai policijas, ja ģimenē tiek novērotas problēmas, piemēram, pārmērīga alkohola lietošana, vardarbība ģimenē, nevērīga izturēšanās pret bērniem u.c., kā rezultātā var draudēt  lēmums par bērna izņemšanu no ģimenes.

 

Pēc Tieslietu ministrijas aicinājuma, Ķekavas novada Bāriņtiesa šogad pirmo reizi pārstāvēja bērna intereses tiesā Lielbritānijā, ja tiesa lemtu par bērna izņemšanu no ģimenes, Bāriņtiesai būtu nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi ģimeniskā vidē Ķekavas novadā, kur bija deklarēts viens no bērna vecākiem. Šajā gadījumā tiesa lēma bērnam turpināt dzīvot ar vienu no vecākiem Lielbritānijā, bet arī turpmāk šis bērns būs sociālā dienesta un tiesas uzraudzībā.
 


Ķekavas novada Bāriņtiesa
17.10.2019.

 

  Drukāt