Izvēlēti apbalvojuma “Ķekavas novada Goda pilsonis” saņēmēji

 Izskatot saņemtos pieteikumus, Apbalvojuma izvērtēšanas komisija šogad nolēma Ķekavas novada pašvaldības apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis” piešķirt trim novadniekiem Aijai Vitmanei, Andim Adatam un Pēterim Gekam.

 

Šogad kopumā tika saņemti desmit pieteikumi par septiņiem pretendentiem.  Svinīgā apbalvojuma pasniegšanas ceremonija notiks 15. novembrī plkst. 19.30 Ķekavas kultūras namā valsts svētku pasākuma ietvaros.
 
 
 
 
 
Aija Vitmane 
Aija ir spilgta personība – nozīmīga Ķekavas  novada vietējā patriotisma pārstāve un popularizētāja. Nākot no “Dūdumu” mājām tepat Krogsilā, Aijas dzimta šeit mīt jau vairākās paaudzēs.
 
Aija ir Katlakalna Tautas nama vadītāja. Un šogad aprit 25 gadi, kopš viņa strādā šajā namā. Tas ir viņas sirds darbs, organizēt, pulcēt, radīt prieku. Radošais nemiers liek meklēt, riskēt un radīt ko vairāk, nekā tiek prasīts ikdienā. Tā Katlakalns ir ticis pie Katlakalna Starptautiskā festivāla “Rudenāji”, pie Katlakalna Stāstu naktīm un Stāstu pasākumiem, dažādām radošām darbnīcām un folkloras pasākumiem, tiek rakstīti projekti un piesaistīti līdzekļi pasākumu plašākai un saturīgākai realizēšanai.
 
Katlakalna un Ķekavas novada vārds, pateicoties Aijas aizrautībai, kultūras jomā ir pazīstams arī ārpus Latvijas robežām, paliekot atmiņā ar sirsnību un viesmīlību, kādu Aija, kā Katlakalna namamāte, vienmēr dāvā novada viesiem.
 
To, ka Katlakalns ir Aijas sirdī pierāda arī tas, ka Aija vāc, apkopo, pēta un pieraksta gan Katlakalna kā apdzīvotas vietas vēsturi, gan vāc dzimtu stāstus, fiksē vēsturiskas liecības. Tā ir tapusi “Katlakalna 100 stāstu” 1. burtnīca , kurā apkopoti stāsti par Katlakalna senvēsturi un vietu stāsti. Vēl šajā gadā tiks izdota otrā stāstu burtnīca, kuru katlakalnieši gaida ar milzu interesi.
 
 
Andis Adats
Visu darba mūžu strādājis Ķekavas novada teritorijā, uzreiz pēc mācībām 1980. gadā sācis strādāt Ķekavas PMK, kur bijis inženiera amatā un vadījis komplekso brigādi, piedaloties Ķekavas kolhoza, putnu fabrikas, vadošā specializētā konstruktoru biroja, Baložu un Titurgas dzīvojamā masīva būvniecībā.
 
Gan atrodoties barikādes, gan dežūrējot kontrolpostenī Baložu izpildkomitejā, piedalījies barikāžu kustībā un tautas nobalsošanā Daugavas stadionā, kā rezultātā Latvijas PSR augstākā padome pieņēma lēmumu par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
 
1989. gadā ievēlēts par Baložu pilsētciema tautas deputātu padomes deputātu. Atbalstījis lēmumu par Baložu pilsētas izveidošanu. 1997. gadā ievēlēts par Baložu pilsētas domes priekšsēdētāju. Līdz teritorijas reformai bijis Rīgas rajona padomes deputāts. Šajā laikā saņēmis pateicības par aktīvu darbu sabiedrības, drošības un attīstības jomā. Pašvaldības popularizēšanai tika apstiprināts Baložu pilsētas ģerbonis un karogs, kā arī Baložu kultūras nama skvērā uzstādīts piemineklis Baložu ģerboņa formā. Veicinājis  Baložu pilsētas infrastruktūras attīstību.
 
Kopš 2019. gada Andis darbojas Ķekavas novada domē, kā arī vada Simbolikas komisiju. Piedalījies Daugmales pagasta ģerboņa un jauno Ķekavas novada un tā administratīvo teritoriju karogu izstrādes procesos.  Savukārt brīvajā laikā savu iespēju robežās kuplinājis Baložu kultūras nama vidējās paaudzes “Baloži” kolektīva dalībnieku rindas, piedaloties arī Dziesmu un deju svētkos.  
 
 
 
Pēteris Geks
Šogad aprit 51 gads kopš Pēteris savu dzīvi saista ar Ķekavu. Viņš 1968. gadā uzsāka savas darba gaitas kolhozā „Ķekava” . Par labo darbu saņemti vairāki valsts apbalvojumi.  
 
Sākoties atmodai, Pēteris uzsāka aktīvu sabiedrisko darbību Latvijas neatkarības atjaunošanā. Viņš bija viens no Tautas frontes grupas dibinātājiem gan kolhozā, gan arī atbalsta grupas dibinātājs un vadītājs putnkopības nozarē. Apbalvots ar Latvijas Valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” Goda zīmi par ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā un aktīvu sabiedrisko darbu.             
               
Pēc kolhoza likvidācijas, viņš  nodibināja uzņēmumu SIA „Co Priedes”, kas sekmīgi nodarbojas ar olu ražošanu un pastāv jau 27 gadus, nodrošinot ar darbu daudzus novada iedzīvotājus.     
 
Pēteris 2005. gadā kļuva par Ķekavas pagasta deputātu. Bet, kad izveidoja novadu, viņu 2009. un 2013. gada vēlēšanās ievēlēja par Ķekavas novada deputātu.
 
Viņš ir uzrakstījis un izdevis divas dokumentāras grāmatas: „Laikam līdzi” un „Puse gadsimta Ķekavā”, tādējādi piedaloties arī mūsu kopējās Ķekavas vēstures rakstīšanā.                     
 
Neskatoties uz to, ka šogad oktobrī viņš nosvinēja savu 75 gadu dzīves jubileju, Pēteris turpina sekmīgi vadīt šo ražotni un dzīvot ar cerību, ka pēc kāda neliela laika, īstenosies vēl viens sapnis – uzņēmumā „Co Priedes” tiks atklāts Latvijas senlietu muzejs.               
 
 
 
Atgādinām, ka atbilstoši apbalvojuma saņemšanas nolikumam uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:
  •  mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;
  •  pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
  • pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
  • ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;
  • nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
  • citi īpaši nopelni.
 
Goda zīme "Ķekavas novada Goda pilsonis" ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā trīs personām.
 
Administratīvā pārvalde
24.10.2019.
  Drukāt