SIA “Ķekavas nami” piedāvā ūdens skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu arī privātmājām

Jaunākās tehnoloģijas ir izmainījušas cilvēku dzīvi dažādos veidos un par ikdienu ir kļuvusi saziņa sociālajos tīklos, e-pasta lietošana, video, nepieciešamās informācijas un ziņu iegūšana internetā, tāpēc arī SIA “Ķekavas nami” piedāvā informācijas tehnoloģiju pielietojumu praktiskākā veidā, atbilstoši klientu ikdienas sadzīviskajām prasībām, nodrošinot attālinātu skaitītāju rādījumu nolasīšanu.


Jau vairākus gadus attālināta ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana tiek piedāvāta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem,  ja ir saņemts mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums.


Tagad attālināta ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana ir iespējama arī privātmāju iedzīvotājiem. Šobrīd šī iespēja ir tikai Ķekavā, Loreķu teritorijā, Vimbukrogā un Odukalnā, kur Odukalna vecajā ūdenstornī uzstādīta LoRa tipa antena, īstenojot zema enerģijas patēriņa, liela pārklājuma bezvadu datu pārraidi un tās realizāciju ar LoRaWAN tehnoloģijas palīdzību. Vienkāršākiem vārdiem, no privātmājā uzstādītā ūdens skaitītāja sensora (radio moduļa) signāls tiek pārraidīts uz  LoRa antenu un, ar uzstādītās iekārtas palīdzību, pārveidots datu plūsmai internetā. Pēc tam ar programmēšanas instrumentiem interneta tīmekļa lietotnē informāciju sagatavojot lietotājiem vizuāli pievilcīgā formā.


Skaitītāji, kurus nolasa attālināti, izskata ziņā praktiski neatšķiras no parastajiem ūdens skaitītājiem. Skaitītājus var uzstādīt gan privātmājas pagrabā, gan kontrolakā pie mājas.


Priekšrocības, ko sniedz ūdens skaitītāju rādījumu attālināta nolasīšana :

  • iedzīvotājiem nav jāziņo skaitītāju rādījumi;
  • tiek izslēgts cilvēciskais faktors – kļūdīšanās nolasot u.c.;
  • radīta iespēja veikt nepārtrauktu kontroli par skaitītāja darbību;
  • atvieglota datu apstrāde grāmatvedības uzskaitē.


SIA “Ķekavas nami” piedāvā iedzīvotājiem, kuri to vēlas, uzstādīt attālināti nolasāmos ūdens skaitītājus savos īpašumos. Maksa par radio moduli – 81,67 EUR kopā ar PVN. Paša skaitītāja uzstādīšanas izmaksas sedz pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma abonēšanas maksa – 0,41 EUR/mēnesī(ieskaitot PVN).


Pieteikt attālināti nolasāmā ūdens skaitītāja uzstādīšanu var, zvanot pa tālruni 67937448 vai e-pastā nami@kekavasnami.lv .SIA "Ķekavas nami"
21.11.2019.

 

  Drukāt