Izmaiņas, kas stājas spēkā no 2020. gada 1. janvāra

Sagaidot Jauno gadu, spēkā stāsies dažādas izmaiņas, kuras būtu noderīgi zināt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Esam apkopojuši būtiskākās izmaiņas, kas novadniekus sagaida 2020. gada sākumā – sākot ar būvniecības procesu pāreju uz elektronisko sistēmu, paaugstinātu garantētā minimālā ienākuma līmeni, jaunām ugunsdrošības prasībām un beidzot ar palielinātu pabalstu kurināmā iegādei.


Turpmāk Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros Ķekavā un Baložos būs iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini. Iedzīvotāji tiek aicināti maksājumus veikt ar norēķinu kartēm vai par pakalpojumiem norēķināties internetbankā. Iedzīvotāju ērtībai, maksājumus būs iespēja veikt arī ‘’Maxima’’ veikalos pie kases, kur kasiere noskenēs rēķina svītru kodu un būs iespēja rēķinu apmaksāt gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti, par ko tiks piemērota komisijas maksa – 50 centi. Norēķinoties ar maksājuma karti pašvaldībā, komisijas maksa netiks aprēķināta.


Stājoties spēkā grozījumiem Būvniecības likumā, no 2020. gada būvniecības procesa dokumentu aprite Ķekavas novada Būvvaldē notiks tikai elektroniski, izmantojot elektronisko būvniecības sistēmu (BIS).


Lai atvieglotu un nodrošinātu ātrāku nekustamā īpašuma nodokļu lēmumu pieņemšanas procesu no 2020. gada 1. janvāra noteikts, ka atsevišķām personu grupām nodokļa maksātāja iesniegums, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, nebūs jāraksta katru gadu atkārtoti, bet tikai vienreiz – pirmo reizi pieprasot atvieglojumu. Šīs personu grupas ir - pensionāri, kuri uz taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 65 gadu vecumu, personas, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kā arī personas, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, ar personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem.


No 2020. gada 1. janvāra tiks paaugstināts garantētā minimālā ienākuma līmenis (GMI)  no 53 uz 64 eiro. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.


2019. gada novembrī tika veikti grozījumi Ķekavas novada saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 “Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā”, paaugstinot ienākumu līmeni maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai.


Maznodrošināta ģimene (persona) ir:

1) vientuļš pensionārs vai persona ar I, II grupas invaliditāti, kuras ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 eiro;

2) ģimene (persona), kuras sastāvā nav darbspējīgu personu un ikmēneša ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 305 eiro;

3) ģimene (persona), kuras sastāvā kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs un ikmēneša ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 eiro, kā arī visām šīm personu grupām jāatbilst saistošo noteikumu Nr. 22/2016 “Par sociālo palīdzību Ķekavas novadā” 14.1. – 14.7. punktu prasībām.


Tiks paaugstināts pabalsts kurināmā iegādei – 230 eiro gadā ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.


Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem piedāvās atbalsta grupas vecākiem “Bērna emocionālā audzināšana” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi”. Ir ieviests arī jauns pakalpojums, ko piešķir ar sociālā darbinieka atzinumu - sociālais mentors, kas darbojas kā atbalsta persona ģimenēm ar bērniem un palīdz apgūt dažāda rakstura sociālās prasmes.


No 1. janvāra Daugmales pārvaldē bāriņtiesa strādās divas reizes mēnesī, pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00. Janvārī bāriņtiesa pieņems apmeklētājus 13. un 27. janvārī. Baložu pārvaldē bāriņtiesa strādās katru ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 19.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00. Notariālos apliecinājumus turpmāk varēs veikt tikai bāriņtiesā Ķekavas novada pašvaldībā.


Gada sākumā stāsies spēkā nozīmīgas ugunsdrošības noteikumu prasības – no 1. janvāra visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

SIA “Ķekavas nami” informē, ka sākot ar 2020. gadu 1. janvāri ir paredzētas vairākas izmaiņas klientu apkalpošanas jomā un sadzīves atkritumu izvešanas tarifā.
SIA “Ķekavas nami” kases darba laiks (Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.8):

  • Pirmdienās – plkst. 8.00-18.00
  • Ceturtdienās - plkst. 9.00-19.00
  • Pusdienu pārtraukums – plkst. 13.00-14.00

Bet no mēneša 25.datuma līdz mēneša beigām - katru darba dienu saskaņā ar “Ķekavas nami” noteikto darba laiku (skatīt uzņēmuma interneta vietnē www.kekavasnami.lv). Komisijas maksa par skaidras naudas darījumiem SIA “Ķekavas Nami” kasē būs 0,50 eiro.


Sakarā ar Dabas resursu nodokļa un SIA “Getliņi – EKO” pakalpojumu tarifa palielināšanos , SIA „Clean R” paziņojumu par izvešanas maksas palielināšanu un SIA “Ķekavas nami” apstiprināto maksu par saimnieciskiem atkritumiem no cilvēka no 2020. gada 1. janvāra maksa par saimnieciskajiem atkritumiem no cilvēka būs 3,69 eiro /mēnesī (bez PVN).

Izmaiņas valsts sociālajā jomā 2020. gadā uzzini te.

Administratīvā pārvalde
29.11.2019.

 

  Drukāt