Baložos uzstādīti mūsdienīgi bērnu rotaļu laukumi

Turpinot pilnveidot pilsētas labiekārtošanu, Baložos, tā dēvētajā, Medema parkā uzstādīti jauni mūsdienīgi bērnu rotaļu laukumi, kā arī šobrīd izsludināts iepirkums apgaismojuma izbūvei šajā teritorijā. 


Baložos nesen tika atklāta arī moderna un plaša labiekārtota atpūtas vieta pie Titurgas ezera, kā arī nākamajā gadā šāda atpūtas vieta tiks izveidota otrpus ezeram Titurgas pusē.


Tāpat Ķekavas novada pašvaldība ir iesniegusi biedrības “Partnerība Daugavkrasts” projektu konkursā pieteikumu, lai ierīkotu Baložu pilsētā  - Titurgā, Zaļās ielas tuvumā -  strītbola laukumu ar diviem spēļu laukumiem atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem. Šī projekta ietvaros plānots izveidot laukumu ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus un uzstādot četrus basketbola grozus. Laukumu varēs izmantot Ķekavas novada iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm. 


Pirmo atlases kārtu šis projekts ir izturējis, un šobrīd to vērtē Lauku atbalsta dienests. Pozitīvas atbildes gadījumā pašvaldība saņems no Eiropas  lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu strītbola laukuma realizēšanai  vairāk kā 25 000 eiro apmērā.


Lai nodrošinātu plānveidīgu darbu publiskās ārtelpas labiekārtošanā, ievērojot vienotas vadlīnijas - rotaļlaukumu, apstādījumu, aktīvās atpūtas zonu izveidē, šobrīd izstrādes noslēgumam tuvojas Ķekavas novada labiekārtošanas plāna projekts turpmākajiem septiņiem gadiem. Pašvaldība projekta izstrādes procesā aicināja Ķekavas novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli un ierosinājumus gan elektroniski, gan piedaloties domnīcās klātienē. Kopumā savu viedokli elektroniski ir pauduši 108 Ķekavas novada iedzīvotāji, no tiem 16%  no Baložiem un Titurgas.

 


Administratīvā pārvalde
16.12.2019.

 

  Drukāt