Ķekavas novada pašvaldība 20 000 eiro apmērā līdzfinansējusi pieslēgumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Lai veicinātu vides un gruntsūdeņu tīrību, kā arī palielinātu to dzīvojamo māju skaitu, kas pieslēgušās pie centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas, Ķekavas novada pašvaldība šogad piešķīrusi apmēram 20 000 eiro līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei.

Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu saņēmušas kopumā desmit mājsaimniecības  - divas mājas Odukalnā, divas mājas Loreķu laukā, četras mājas Vimbukrogā, viena māja Katlakalnā un viena māja Baložos. Katra no mājsaimniecībām saņēmusi līdzfinansējumu līdz 2 000 eiro, kopā visām šīm mājsaimniecībām pašvaldība piešķīrusi finansējumu apmēram 20000 eiro.

Pašvaldības līdzfinansējumam varēja pieteikties tie nekustamie īpašumi, kas atrodas Ķekavas novadā un kuru sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamajā māja. Tāpat gar šo nekustamo īpašumu vai pa ielu ir jābūt izbūvētiem centralizētiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem.

Uz šo pašvaldības finansiālo atbalstu varēja pretendēt trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie pensionāri, daudzbērnu ģimenes, 1. vai 2. grupas invalīdi un tie, kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas kara dalībnieki un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveide ir viens no būtiskiem veidiem, kā pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem var rūpēties par vidi un gruntsūdeņu tīrību. Pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, Ķekavas novadā jau ir izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli Odukalnā, Katlakalnā, Vimbukrogā, Rāmavā, Ziedonī, kā arī jaunākais projekts - Loreķu laukā, Ķekavā.

 


Administratīvā pārvalde
19.12.2019.

 

  Drukāt