Veiksmīgi novadīta starptautiska projekta vietējās rīcības grupas tikšanās Ķekavā

2019.gada decembra sākumā Ķekavā notika URBACT programmas projekta “CITIES4CSR” jeb visaptverošas pašvaldību stratēģijas korporatīvās atbildības veicināšanai un stiprināšanai pilsētas teritorijās – veidojamās vietējās rīcības grupas un viedokļu līderu tikšanās Ķekavā. Ķekavā viesojās arī projekta vadošā partnera pārstāvji no Milānas (Itālija), kā arī projekta vadošais pētnieks Steffen Wetzstein.


Projekta mērķis ir palielināt uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu lomu un pievienoto vērtību vietējā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot izglītošanai, lai labāk izprastu vietējos problēmjautājumus un novārtā atstātos jautājumus.


5. un 6. decembrī Jaunu ideju centrā notika Ķekavas novada pašvaldības organizēts divu dienu seminārs ar projekta vadošā eksperta un vadošā partnera (Milānas pašvaldība) dalību. Pasākumā piedalījās arī vietējie uzņēmēji - SIA “Maxima”, AS SEB banka, SIA “PAA”, SIA “EMJ metāls”, SIA “Lofbergs Baltic”, AS “Putnu fabrika Ķekava”, biedrību un nevalstisko organizāciju - “Latvijas Pašvaldību savienība”, “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts”, “Partnerība Daugavkrasts”, “Ķekavas novada uzņēmēju padome” pārstāvji un Rīgas plānošanas reģions, lai kopīgi analizētu un izvērtētu esošo korporatīvās sociālās atbildības jomas situāciju novadā, kā arī lemtu par nākotnes attīstības iespējām un redzējumu korporatīvās sociālās atbildības jomas uzlabošanai, sadarbojoties pašvaldībai, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.


Tikšanās laikā notika darbs trīs darba grupās – “Vajadzības”, “Risinājumi” un “Uzticība” ar mērķi noteikt pašreizējo situāciju korporatīvās sociālās atbildības jomā, raugoties no trīs iepriekšminētajām pusēm. Galvenās atziņas no darba grupām ir saistītas ar izglītības infrastruktūras nodrošināšanas uzlabošanu Ķekavas novadā, piederības trūkumu Ķekavas novadam, darbaspēka un uzņēmējiem nepieciešamo telpu trūkumu, kontaktpersonas nepieciešamību pašvaldībā, kas strādā ar CSR jautājumiem, nepieciešamība pēc iedzīvotāju/uzņēmēju viedokļa noskaidrošanas, novērtēšanas pasākumi. Darba grupas “Uzticība” galvenās atziņas bija par uzticības deficītu starp pašvaldību/iedzīvotājiem/uzņēmējiem/NVO sektoru, darbības caurspīdīgumu, iepirkumu kritēriju pilnveidi, kuros ietverti sociālie kritēriji, kā arī nepieciešamība pēc Ķekavas novada stipro pušu specializācijas.


Pēcpusdienas daļa tika veltīta divu uzņēmumu apmeklējumam, kuri jau šobrīd var lepoties ar iestrādēm korporatīvās sociālās atbildības jomā – SIA “Maxima” un AS “SEB banka”. Otrajā darbsemināra dienā notika tikšanās ar Ķekavas novada pašvaldības vadību un turpmāko uzdevumu izstrāde, lai nodrošinātu dalību projekta otrajā fāzē un īstenotu Ķekavas novada pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem nozīmīgus pasākumus. Viens no tuvākajiem pasākumiem ir projekta vietējās rīcības grupas tikšanās janvāra vidū, lai nonāktu pie konkrētiem risinājumiem un aktivitātēm projekta otrajai fāzei. Tikšanās paredzēta kā komandas veidošanas pasākumus, kura laikā plānots pieņemt lēmumu par vietējās rīcības grupas vadību un dalībniekiem.


Projekta vadošais partneris ir Milānas pilsēta (Itālija). Projekta partneri: Sofijas pašvaldība (Bulgārija), Vratsas pilsēta (Bulgārija), Ķekavas novada pašvaldība (Latvija), Rijekas pilsēta (Horvātija), Guimarāes pilsēta (Portugāle), Molina de Segura (Spānija), Budaors (Ungārija), Bratislava (Slovākija), Nantes Metropole (Francija).


Projekta īstenošanas periods (Fāze 1): 02.09.2019.-02.03.2020.


URBACT projekta princips ir izveidot vietējo rīcības grupu, kura sastāv no dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai caur jaunizveidoto tīklu palielinātu sadarbību starp pašvaldībām, biznesa pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību un veicinātu ilgtspējīgas, iekļaujošas un inovatīvas novada pārmaiņas.


URBACT programmas projekti sastāv no 2 fāzēm. Šobrīd tiks īstenota tikai pirmā projekta fāze, kuras laikā norisinās darbs pie pilna projekta pieteikuma sagatavošanas, eksperta vizītēm uz partnervalstīm, lai labāk identificētu vietējās vajadzības. Pirmā fāze noslēdzas ar pilna projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu. Projekta otrā fāze sākas, ja tiek apstiprināts iesniegtais pilnais projekta pieteikums.

 

 07.01.2020.
Attīstības un būvniecības pārvalde

 

  Drukāt