Ķekavas novadā “aukļu dienesta” pakalpojumus pērn izmantojuši vairāk kā 300 bērni

Risinot nepietiekamo bērnudārzu skaita jautājumu, Ķekavas novada pašvaldība ģimenēm, kuru bērniņi netiek pašvaldības bērnudārzos, piedāvā alternatīvu iespēju –  pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus. Pēc Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes datiem, pagājušajā gadā 156 aukles pieskatījušas 323 bērniņus.

 
Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē auklītes darba samaksu 170 eiro mēnesī, bet pārējo samaksas daļu, vienojoties ar auklīti, sedz bērnu vecāki. Pērn pašvaldība aukļu atbalstam kopumā izlietojusi gandrīz 659 000 eiro.


Ķekavas novads ir viens no pirmajiem, kas uzsāka īstenot pašvaldības apmaksātus aukļu pakalpojumus, un ar savu veiksmīgo pieredzi pašvaldība iepazīstinājusi gan citas pašvaldības Latvijā, gan ārvalstīs


“Aukļu dienesta” darbības nodrošināšana ir tikai viena no vairākām iespējām, kā pašvaldība atbalsta tās ģimenes, kurās aug bērni pirmsskolas vecumā un kuri vietu trūkuma dēļ netiek pašvaldības bērnudārzā. Papildu šim risinājumam Ķekavas novada pašvaldība apmaksā vietas privātajos bērnudārzos gandrīz 270 bērniem, kā arī, pamatojoties uz deleģēšanas līgumiem starp pašvaldību un privātajiem bērnudārziem, – vēl gandrīz 110 bērniem. Līdz ar šiem risinājumiem novada bērniņiem tiek nodrošināta licencēta pirmsskolas izglītības programmas apguve. Kopumā šim atbalstam pašvaldība pērn izlietojusi aptuveni nepilni 2 milj. eiro.


Kā ģimenes var pieteikties šim aukļu pakalpojumam?  Ģimenei jāizvēlas auklīte, kas ir reģistrējusies Ķekavas novada pašvaldības Aukļu datu bāzē (pieejama pašvaldības interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “Izglītība”, un Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs.


Tad ģimenei jānoslēdz līgums ar auklīti un jāiesniedz iesniegums ar līguma kopiju kādā no trim pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu.


Savukārt potenciālām auklēm atgādinām - lai reģistrētos Ķekavas novada pašvaldības aukļu datu bāzē  ir nepieciešami šādi dokumenti: izglītības dokumenti (augstākās vai vidējās pedagoģiskās izglītības diploms vai profesionālās pilnveides kursu apliecība); apliecinājums par prasmi sniegt pirmo palīdzību vai autovadītāja apliecība un ģimenes ārsta izziņa (agrāk medicīniskā grāmatiņa).
 

 

Administratīvā pārvalde
21.01.2020.

 

  Drukāt