Strītbola laukuma izveidei Baložos apstiprināts ES finansējums

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis finansējuma piešķiršanu vairāk kā 25 000 eiro apmērā  Ķekavas novada pašvaldības projektam, kas paredz izveidot strītbola laukumu Baložos. Pārējo izbūvei nepieciešamo finansējumu pašvaldība atvēlējusi 2020. gada budžetā.


Projekts paredz ierīkot Baložu pilsētā (Titurgā, Zaļās ielas tuvumā) strītbola laukumu ar diviem spēļu laukumiem atbilstoši strītbola starptautiskajiem noteikumiem. Tā ietvaros plānots izveidot laukumu ar mākslīgo segumu, piedāvājot divus spēļu laukumus un uzstādot četrus basketbola grozus.


Laukumu varēs izmantot Ķekavas novada iedzīvotāji dažādās vecuma grupās gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai, gan dažāda līmeņa sacensībām un sporta spēlēm.  


Projekts “Strītbola laukuma izveide Baložos, Ķekavas novadā” tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.  Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu  Ķekavas novada pašvaldība saņēmusi šī gada 24. janvārī.
 

Projekts “Strītbola laukuma izveide Baložos, Ķekavas novadā” tiek īstenots biedrības “Partnerība "Daugavkrasts"” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015. – 2020. gadam, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu (projekta iesnieguma Nr.19-04-AL09-A019.2201-000001). 

Administratīvā pārvalde
27.01.2020.

 

  Drukāt