Ķekavas novada iedzīvotāji neatbalsta VARAM izstrādāto robežu pārkārtošanas variantu

Ķekavas novada iedzīvotāji, tostarp no Plakanciema, Mellupu un Dzērumu ciematiem, kas ir potenciālā atdalāmā teritorija, neatbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto robežu pārkārtošanas variantu starp Olaines un Ķekavas novadiem.

 
Pagājuša gadā no 12. novembra līdz 10. decembrim, iedzīvotājiem bija iespēja aizpildīt anketas, lai paustu savu nostāju par Ķekavas novada ciemu - Mellupu, Plakanciema un Dzērumu teritoriju atdalīšanu un pievienošanu Olaines novada teritorijai  atbilstoši VARAM iecerei.


Pavisam tika saņemtas un apkopotas 494 anketas, no tām 480 tika atzītas par derīgām. Izvērtējot saņemtos viedokļus secināts, ka  461 respondents jeb 96%  ir “pret”  VARAM izstrādāto robežu pārkārtošanas variantu.  Ja detalizētāk raugāmies iedzīvotāju viedoklī no atdalāmas teritorijas - Plakanciema, Mellupu un Dzērumu ciematiem, tad no šīs teritorijas viedokli izteica 246 iedzīvotāji,  235 no kuriem neatbalsta VARAM variantu.


Uzklausot un atbalstot iedzīvotāju izteikto viedokli, Ķekavas novada dome 30. janvārī domes sēdē, izskatot šo jautājumu un anketēšanas rezultātus, nolēma neatbalstīt Mellupu, Plakanciema un Dzērumu pievienošanu Olaines novadam, tā vietā piedāvājot izvērtēšanai alternatīvu robežu pārkārtošanas variantu starp Olaines novadu un Ķekavas novadu. Šis variants (skatīt attēlu) paredz robežu pārkārtošanu pa meža masīvu, tādējādi rosinot rast līdzvērtīgu teritoriju maiņas variantu, lai netiktu samazināta kopējā Ķekavas pagasta platība un lai tas neskartu iedzīvotāju īpašumus.


Ķekavas novada pašvaldība šo domes lēmumu nosūtīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
Administratīvā pārvalde
30.01.2020.

 

  Drukāt